svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

จองด่วน ฉีดวัคซีนโควิด ผู้ประกอบการ-พนักงานร้านอาหาร เช็กเงื่อนไขที่นี่

16 กันยายน 2564

"สมาคมภัตตาคารไทย" เปิดลงทะเบียนผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเท่านั้น สำหรับผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน และต้องมารับวัคซีนที่ศูนย์บางซื่อ ยังไม่มีบริการใน พื้นที่ ตจว.

16 กันยายน 2564 "สมาคมภัตตาคารไทย" เปิดลงทะเบียนผู้ฉีดวัคซีน ทั้งคนไทย และแรงงานต่างชาติ เฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเท่านั้น

 

เงื่อนไข/วิธีการลงทะเบียน

-สำหรับผู้ไม่เคยได้รับวัคซีนเท่านั้น

-ต้องมารับวัคซีนที่ศูนย์บางซื่อ ยังไม่มีบริการใน พื้นที่ต่างจังหวัด

-ลงทะเบียน กดที่นี่ 

 

***หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมฯ จะประกาศให้ทราบเมื่อได้รับการจัดสรรผ่านช่องทาง Line Official แอด Line ID: @thairestaurant เพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องวัคซีนโดยเฉพาะ

 

จองด่วน ฉีดวัคซีนโควิด ผู้ประกอบการ-พนักงานร้านอาหาร เช็กเงื่อนไขที่นี่

เงื่อนไขการฉีดวัคซีนโควิด-19 แรงงานต่างด้าว 


1. กรณีที่บัตรแรงงานต่างด้าวสมบูรณ์ ไม่อยู่ในขั้นตอนการรอต่ออายุ ขั้นตอนการรออนุมัติ สามารถใช้เลขแรงงานต่างด้าวได้


2. สามารถใช้ พาสปอร์ต กับ สัญชาติ แทนเลขแรงงานในกรณีรอต่ออายุ


3. เบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้อง


4. อายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป


จองด่วน ฉีดวัคซีนโควิด ผู้ประกอบการ-พนักงานร้านอาหาร เช็กเงื่อนไขที่นี่