svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

"แม่น้ำยม"ล้นตลิ่ง-ชาวบ้านอาศัยนอนกับน้ำท่วมขัง

พิจิตร - ระดับน้ำในแม่น้ำยมยังมีปริมาณเพิ่ม ก่อนล้นตลิ่งท่วมขังบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ชาวบ้านต้องอาศัยนอนกับน้ำท่วมขัง

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงมีปริมาณน้ำสูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่แม่น้ำยม ซึ่งไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะน้ำที่มีปริมาณมาก จึงทำให้ล้นตลิ่ง เอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำตอนล่างของแม่น้ำยม ที่บ้านจิกสามร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร น้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ บ้านเรือนประชาชนกว่า 15 หลังคาเรือนถูกน้ำท่วม ระดับน้ำสูง 50-60 เซนติเมตร รวมทั้งห้องสุขาซึ่งอยู่ชั้นล่างของบ้านถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้การได้ ชาวบ้านที่มีสมาชิก ครอบครัวจำนวนมาก ยังต้องใช้เตียงนอน ที่พ้นน้ำ อาศัยนอนในชั้นล่างที่น้ำท่วมขัง

นายประสิทธิ รอดกล่ำ ชาวบ้านถูกน้ำท่วม เล่าว่า แม่น้ำยมมีมีระดับเพิ่มสูงขึ้น จนไหลท่วมบ้าน โดยเฉพาะชั้นล่าง ที่เคยเป็นที่นอน ซึ่งตนเองมีสมาชิกภายในบ้านจำนวนมาก จึงต้องนอนบนเตียงนอนในชั้นล่างที่ถูกน้ำท่วมขัง ซึ่งหากฝนตกบริเวณที่นอนอยู่ชั้นล่าง น้ำท่วมจะเพิ่มสูงขึ้น

 

ขณะที่ชาวบ้าน ที่ใช้เรือในการเข้าออกในหมู่บ้าน ยังกังวลกับปริมาณฝน ซึ่งหากมีปริมาณฝนตกเพิ่ม ยิ่งจะทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขัง อยู่เพิ่มระดับขึ้น ล่าสุดระดับในแม่น้ำยม ที่ไหลผ่าน 4 อำเภอ คือ อำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนารางและ อำเภอโพทะเล ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้น จากการระบายน้ำ ในจังหวัดตอนบน ทั้งสุโขทัย พิษณุโลก และน้ำฝนที่ตกสะสมที่ระบายลงในแม่น้ำยม

 

โดย สายันต์ ชูฉ่ำ / พิจิตร