โคอาลาเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์เป็นครั้งที่สอง หลังจากที่นักอนุรักษ์พบว่าพวกมันมีจำนวนน้อยกว่าที่รัฐบาลประเมินไว้ถึง 10 เท่า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

มูลนิธิโคอาลาออสเตรเลียเตือนว่าโคอาลาซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย กำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ โดยจำนวนของพวกมันในธรรมชาติน่าจะมีอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 80,000 ตัว ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่รัฐบาลออสเตรเลียประเมินไว้ถึง 10 เท่า

นักอนุรักษ์บอกว่านี่คือครั้งที่สองที่โคอาลาอยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์อีกครั้ง โดยครั้งแรกพวกมันเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์จากการลักลอบค้าสัตว์ป่า เมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว แต่ในยุคนี้ โคอาลาเสี่ยงสูญพันธุ์จากปัญหาไฟป่าและภัยแล้ง ที่ทำลายที่อยู่และแหล่งอาหารของโคอาลา นักอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมจึงพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาโลกร้อนกันอย่างจริงจังและเร่งด่วน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด