เจ้าหน้าที่เทศกิจ จัดระเบียบและอำนวยความสะดวกประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรค การฉีดวัคซีน การแจกถุงยังชีพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 4/2564 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)

เทศกิจปฏิบัติการเข้มภารกิจพิชิตโควิด

ที่ประชุมรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจในการสนับสนุนภารกิจตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยประจำสถานที่กักกันผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ (State Quarantine) ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงแรมแอมบาสเดอร์ เขตวัฒนา 2. โรงแรมมายโฮเทล เขตห้วยขวาง

 

การจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรค การฉีดวัคซีน การแจกถุงยังชีพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (DMHTTA) ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จัดเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรองการเดินทางของประชาชน 6 ด่าน ตลอด 24 ชั่วโมง เทศกิจปฏิบัติการเข้มภารกิจพิชิตโควิด

วันที่ 28 มิ.ย.64 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 1 ก.ย.64 เวลา 08.00 น. จำนวนยานพาหนะที่ตรวจ 21,408 คัน จำนวนบุคคลที่ตรวจ 44,139 คน แบ่งเป็น ชาย 28,766 คน หญิง 15,373 คน จำนวนบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (ต่างด้าว) 26 คน แบ่งเป็นชาย 21 คน หญิง 5 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย.64) การปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บูรณาการการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพต้องชนะ (ศบค.กทม.) ชั้น 27 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง เพื่อดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่เทศกิจ 50 สำนักงานเขตปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการรับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ไปยังโรงพยาบาลสนามที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้ให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสนาม 12,963 ราย ผู้ป่วยรับกลับจากโรงพยาบาลสนาม 4,093 ราย การตรวจสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมที่มีการสั่งให้ปิดและผ่อนคลาย การตรวจแคมป์คนงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.64 เป็นต้นมาตลอด 24 ชั่วโมง และการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถยนต์ที่รับ - ส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน และโรงพยาบาลเอราวัณ 2 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก

เทศกิจปฏิบัติการเข้มภารกิจพิชิตโควิด

สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขตเฉลิมพระเกียรติ (ถนนเฉลิมพระเกียรติ)

คณะกรรมการตรวจสภาพแวดล้อมถนนตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาถนน 50 เขต เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้ออกตรวจประเมินถนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อเดือนมีนาคม 64 (ครั้งที่ 1) ในพื้นที่ 81 ช่วงถนน และในเดือนสิงหาคม 2564 ออกตรวจประเมินถนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ครั้งที่ 2) มีถนนที่ผ่านการประเมินเพิ่มเติมจากครั้งที่ 1 จำนวน 6 ถนน รวมถนนผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 87 ช่วงถนน ด้านการเตรียมการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอยในพื้นที่ทำการค้าในที่สาธารณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ความเห็นชอบ 77 จุด ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งหากลงนามในประกาศดังกล่าวแล้ว จะได้แจ้งสำนักงานเขตที่ได้รับความเห็นชอบกำหนดพื้นที่ทำการค้าในที่สาธารณะให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ส่วนสำนักงานเขตที่เสนอพื้นที่ทำการค้าแต่อยู่ระหว่างการพิจารณา ให้เตรียมสถานที่รองรับที่เหมาะสมหรือเตรียมแนวทางการช่วยเหลือ ส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับซากยานยนต์ จากการสำรวจซากยานยนต์ที่ถูกจอดทิ้งไว้ในที่สาธารณะมีจำนวน 1,007 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว 996 คัน เคลื่อนย้ายโดยเจ้าตัว 877 คัน สำนักงานเขตเคลื่อนย้าย 119 คัน คงเหลือซากยานยนต์ที่รอเคลื่อนย้าย 11 คัน

 

ด้านการดำเนินการโครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.61-9 ก.ย.64 สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 39,724 ราย ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน 3,830 ราย ดำเนินคดี 34,091 ราย อยู่ระหว่างดำเนินคดี 1,803 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 43,500,900 บาท โดยระหว่างวันที่ 1-9 ก.ย.64 เทศกิจสำนักงานเขตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ 40 ราย แยกเป็นประชาชนทั่วไป 31 ราย วินจักรยานยนต์ 9 ราย ปรับเป็นเงิน 45,000 บาท ส่วนการดำเนินการกรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.61-9 ก.ย.64 เทศกิจสำนักงานเขต จัดเก็บได้ 215,055 ป้าย แจ้งความดำเนินคดี 51 ราย จับ-ปรับ 5,329 คดี ปรับเป็นเงิน 15,017,200 บาท โดยระหว่างวันที่ 1-9 ก.ย.64 เทศกิจสำนักงานเขตจัดเก็บได้ 766 ป้าย จับปรับ 25 คดี ปรับเป็นเงิน 58,700 บาท

เทศกิจปฏิบัติการเข้มภารกิจพิชิตโควิด

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผู้ป่วยติดเชื้อลดลง แต่ยังประมาทไม่ได้ จึงมอบหมายเทศกิจสำนักงานเขตกวดขันตรวจแนะนำสถานบริการ แคมป์คนงานภายในพื้นที่ ตลาด และร้านอาหาร โดยเน้นย้ำให้เข้มงวดและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านอาหารไม่ลักลอบจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อกำกับให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 หากได้รับรายงานหรือพบคนเร่ร่อนหรือไร้บ้านที่ต้องสงสัยหรือเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้ประสานศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ และประสานการนำส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสะพานสูง” สำหรับนโยบายการจัดระเบียบเมืองด้านอื่นๆ อาทิ จอดรถหรือขับขี่บนทางเท้า ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดระเบียบผู้ค้า และความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอื่นๆ ยังคงต้องเข้มงวดกวดขันเช่นที่ผ่านมา เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครต่อไป