svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

อัปเดต ประกันสังคม ปี 2565 ผู้ประกันตน "ติดโควิด-19" ช่วยอะไรบ้าง

23 มกราคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ผู้ป่วยโควิด-19" ต้องหยุดงาน รักษาตัว กักตัว ขาดรายได้ ประกันสังคมให้อะไรบ้าง ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไข ที่นี่

ผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโรค โควิด-19 ทาง สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล และแพทย์ผู้ดูแลรักษาพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วย เข้าเกณฑ์การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

1. สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล และสถานพยาบาลใกล้ที่พักอาศัยทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

2. กรณีที่สถานพยาบาลตามสิทธิฯ และสถานพยาบาลที่รับรักษาไม่สามารถให้การรักษาได้ หรือเกินศักยภาพในการรักษา จะทำการส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษากับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

3. กรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิได้ เนื่องจากอยู่ต่างจังหวัด หรือต่างพื้นที่ สามารถเข้ารักษาได้ในสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ ผู้ประกันตนจะได้รับการดูแลรักษาในสถานพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม, Hospitel, Community Isolation, Home Isolation ตามแนวทางและระบบบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ดังนี้

 

1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

2. ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการ และการให้คำปรึกษา เหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 14 วัน

 

3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ค่าปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

 

4. ค่ายาที่ใช้รักษา

 

5. ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพยาบาลสนาม และสถานพยาบาล

 

6. ค่าบริการ X-ray ทรวงอก

 

7. ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์

 

 

อัปเดต ประกันสังคม ปี 2565 ผู้ประกันตน \"ติดโควิด-19\" ช่วยอะไรบ้าง

การเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้

  • จะพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ ช่วงที่ 30 วันแรกที่ลาป่วยจะได้ค่าจ้างจากนายจ้าง
  • แต่หากมีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วันจะสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป 

 

ทั้งนี้ผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนใช้สิทธิด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือ ️โทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

อัปเดต ประกันสังคม ปี 2565 ผู้ประกันตน \"ติดโควิด-19\" ช่วยอะไรบ้าง

logoline