svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รัฐสภายกระดับคุมเข้มโควิด หลังพบสื่อมวลชนติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย

14 กันยายน 2564

รัฐสภายกระดับคุมเข้มโควิด หลังพบสื่อมวลชนประจำรัฐสภาติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย พร้อมจำกัดทีมสื่อเข้าทำข่าวป้องกันการแพร่ระบาด

14 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพบว่า มีสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ติดเชื้อโควิด-19 สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ได้ออกประกาศว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะนี้ อีกทั้งยังเกิดการแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง

 

และพบว่ามีสื่อมวลชนประจำรัฐสภาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางสำนักงานฯ จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนที่เป็นผู้ติดเชื้อ และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงงดเข้ามาภายในอาคารรัฐสภา และจำกัดจำนวนสื่อมวลชนที่เข้ามาทำข่าวภายในอาคารรัฐสภา

โดยสื่อโทรทัศน์ จากสำนักละ 2 ทีม เหลือ 1 ทีม เท่านั้น (ทีมละไม่เกิน 3 คน) ส่วนสื่อหนังสือพิมพ์และอื่น ๆ สำนักละ 1 คน ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (15 ก.ย.) เป็นต้นไปจนปิดสมัยประชุม

 

นอกจากนี้ ขอให้สื่อมวลชนประจำรัฐสภาที่จะเข้ามาภายในอาคารรัฐสภาและเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) ในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ บริเวณด้านหน้า อาคารรัฐสภา เพื่อสร้างความมั่นใจและเพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของสื่อมวลชนประจำรัฐสภาตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด