ศอ.ปส.ตร. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจ 19 นาย และอีก 17 หน่วยงาน สังกัด ตร. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ (14 กันยายน 2564) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.) ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ผู้อำนวยการ.ศอ.ปส.ตร., พร้อมด้วยพล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) ในฐานะ รอง ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.ตร. ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ทั้งนี้ ศอ.ปส.ตร. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และหน่วยงานในสังกัด ตร. ที่มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ดีเด่น เพื่อรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ซึ่งพิจารณาโดยใช้เกณฑ์จากปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ ความยากลำบากในการสืบสวนสอบสวน การทำลายเครือข่ายและยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องจากการกระทำความผิดได้จำนวนมาก รวมถึงการใช้ความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ขยายผลจับกุมผู้ต้องหา มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 19 ราย และ 17 หน่วยงาน

ศูนย์ปราบยาเสพติดฯ ยกย่อง 19 ตร. 17 หน่วยงาน ผลปฏิบัติดีเด่น ปี 64

ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ดังนี้

1. พ.ต.อ.ประสงค์ อานมณี รองผบก.สปพ.บช.น.

2. พ.ต.ท.สิทธิพร มีอาษา สว.กก.3 บก.ป.บช.ก.

3. พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย.ตชด.315 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

4. พ.ต.อ.วีระพันธ์ ณ ลำปาง ผกก.3 บก.ปส.2 บช.ปส.

5. พ.ต.อ.กฤษดา ศรีอิสาณ ผกก.2บก.ปส.3 บช.ปส.

6. พ.ต.ท.มงคล ออมทรัพย์ รอง ผกก.1 บก.สกส. บช.ปส.

7. ว่าที่ พ.ต.ต.วรวัตต์ อุดรรัตนา สว.บก.ขส.บช.ปส.

8. พ.ต.ต.สมพร ลอยกระโทก สว.กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี ภ.1

9. พ.ต.ต.ภาณุวิทย์ เพชรแทน สว. กก.สส.2 บก.สส.ภ.2

10. ร.ต.อ.ธนาชัย นามวาท รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อำนาจเจริญ ภ.3

11. พ.ต.ท.ภัควัฒน์ วันสนุก รอง ผกก.ป สภ.บ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย ภ.4

12. พ.ต.ท.ฐตภณ ทองวิภาวรรณ์ สว.ป สภ.ห้วยไร่ จังหวัดแพร่ ภ.5

13.พ.ต.อ.ประยุทธ์ เจ๊กภู่ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6

14. พ.ต.ท.ศุภกิจ มหาโชคธรณี สว.ป สภ.เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภ.7

15. พ.ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบก.สส.ภ.8

16. พ.ต.อ.ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.หลังสวน จังหวัดชุมพร ภ.8

17. พ.ต.อ.นิรันดร์ กันจู ผกก.สภ.มาบอำมฤตจังหวัดชุมพร ภ.8

18. พ.ต.อ.พรชัย สุวรรณวงศ์ ผกก.สส. 2 บก.สส.จชต. ภ.9

19. พ.ต.อ.ธนวัต เส้งสุย ผกก.สส. ภ.จว.สงขลา ภ.9

ศูนย์ปราบยาเสพติดฯ ยกย่อง 19 ตร. 17 หน่วยงาน ผลปฏิบัติดีเด่น ปี 64

หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ดังนี้

1. กองกำกับการสืบสวนสอบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล

2. กองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

3. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี กองบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน

4. กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

5. กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

6. กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

7. กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตำรวจภูธรภาค 1

8. กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2

9. กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ตำรวจภูธรภาค 3

10. กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ตำรวจภูธรภาค 4

11. สถานีตำรวจภูธรแม่พริก จังหวัดลำปาง ตำรวจภูธรภาค 5

12. กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6

13. ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ตำรวจภูธรภาค 7

14. ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรภาค 8

15. ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ตำรวจภูธรภาค 8

16. ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรภาค 9

17. ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ตำรวจภูธรภาค 9

 

การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ และหน่วยงาน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งร่างกายและจิตใจ ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ซึ่งมีการตรวจยึดของกลางยาเสพติดจำนวนมาก และสามารถยึดอายัดทรัพย์สินจากนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้สูงกว่า 6,577 ล้านบาท