svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ภาคเอกชน จ.ภูเก็ต ขอขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

14 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ต เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพรุ่งนี้ ขอจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และให้นั่งดื่มในร้านอาหาร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กำหนดเงื่อนไขสถานประกอบการและผู้มาใช้บริการต้องได้รับวัคซีนครบโดสเท่านั้น แต่ไม่บังคับการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

14 กันยายน 2564 นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผย ในวันนี้ได้มีการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณาการนำเสนอข้อเสนอของภาคเอกชนเรื่องการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าเป็นข้อเสนอของผู้ประกอบการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง ผู้ประกอบการโรงแรมที่อยากจะให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้  
              ภาคเอกชน จ.ภูเก็ต ขอขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ 3 ฝ่าย (ปกครอง สาธารณสุข ภาคเอกชน) หารือกันในกลุ่มย่อยก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้  (15 กันยายน 2564) 

“สิ่งที่จะเสนอไปจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่จะให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) ส่วนกลางอนุมัติได้”

ภาคเอกชน จ.ภูเก็ต ขอขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
             

โดยข้อสรุปในการประชุมที่เสนอไปประกอบด้วย คือ 1.ให้ร้านอาหาร ทั้งประเภทเปิดโล่งและปรับอากาศ สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 

ภาคเอกชน จ.ภูเก็ต ขอขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
              
2.การดื่มสามารถดื่มได้จนถึงเวลา 22.00 น. ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีข้อกำหนดให้มีช่วงระยะเวลาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้
              
และ 3.ผู้ประกอบการ พนักงาน จะต้องได้รับวัคซีนครบโดส และผู้มาใช้บริการก็คือลูกค้า ก็ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสเช่นกัน 

ภาคเอกชน จ.ภูเก็ต ขอขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

             

“ส่วนการตรววจ แอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen test kit) (ATK) ของลูกค้านั้นเราจะไม่บังคับ  เพราะในทางปฏิบัติการควบคุมกำกับยากมาก ถ้าจะบังคับว่าลูกค้าที่มาใช้บริการต้องตรวจ ATK ในทุกสัปดาห์”  
              

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวและว่า ที่มาของข้อเสนอของภาคเอกชนว่า ควรจะเปิดให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

ภาคเอกชน จ.ภูเก็ต ขอขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
              
ซึ่งในที่ประชุมเห็นด้วย สำหรับการเปิดให้บริการดังกล่าวในการขับเคลื่อนแศรษฐกิจ เพียงแต่ว่าข้อเสนอดังกล่าวนั้นจะต้องมีมาตรการรองรับ ซึ่งจะได้มีการถกกันในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพรุ่งนี้  
            

 

“เพราะตอนนี้การติดเชื้อของเรานั้นตัวเลขยังสูงอยู่  ฉะนั้นถ้าเราเสนอเข้าไปในช่วงนี้ มันก็จะต้องมีมาตรการรองรับที่ดีไว้ด้วย” รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าว

 

ภาพ/ข่าว โดย: สมชาย สามารถ 

logoline