svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

กทม.รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

14 กันยายน 2564

กทม.รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจากชมรมนักธุรกิจไทย-จีน เตรียมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

14 กันยายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 110 เครื่อง มูลค่า 1,980,000 บาท จากชมรมนักธุรกิจไทย-จีน โดยมี นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกิตติมศักดิ์ชมรมนักธุรกิจไทย-จีน นายสุวิทย์ ศฤงคารินทร์ ประธานชมรมนักธุรกิจไทย-จีน

กทม.รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

นายกวี หัสดินไพศาล ว่าที่ประธานชมรมนักธุรกิจไทย-จีน นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล นายชาญกิจ วิทยาวราภรณ์ นายสว่าง วงศ์ศรีรุ่งเรือง รองประธานชมรมนักธุรกิจไทย-จีน นายนพพร อาชวกุลเทพ หัวหน้าฝ่ายปฏิคมชมรมนักธุรกิจไทย-จีน ร่วมมอบให้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครจะส่งมอบต่อให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพฯ เพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโควิด-19

กทม.รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

กทม.รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 8651 และ 0 2221 2141-69 ต่อ 1280 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อที่สำนักงานเขตพื้นที่