ศาลจังหวัดนนทบุรี ประกาศฉบับที่ 14 กำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. ถึงวันที่ 31 ต.ค.64 เพื่อ ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังบุคลากรติดเชื้อโควิด และมีกลุ่มเสี่ยงสูง นับเป็นครั้ง 6 ตั้งแต่ประกาศฉบับที่ 9 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ผ่านมา

14 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ศาลจังหวัดนนทบุรี ได้ออกประกาศ ว่า ตามที่ศาลจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศเลื่อนการพิจารณาคดีทุกคดีที่นัดไว้ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2564 เนื่องจากพบว่า บุคลากรของศาลจังหวัดนนทบุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีบุคลากรส่วนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ต่อมาสำนักงานศาลยุติธรรม ได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 21 ลงวันที่ 10 กันยายน กำหนดมาตรการในการดำเนินการกับคดีที่มีนัดระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการคดีของศาลจังหวัดนนทบุรี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยกับทุกฝ่ายจึงออกคำสั่งดังนี้

ศาลจังหวัดนนทบุรี ประกาศวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คดีที่นัด27ก.ย.-31 ต.ค.

ศาลจังหวัดนนทบุรี ประกาศวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คดีที่นัด27ก.ย.-31 ต.ค.

ศาลจังหวัดนนทบุรี ประกาศวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คดีที่นัด27ก.ย.-31 ต.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ศาลจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศตั้งแต่ฉบับที่ 9 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมาจนถึงฉบับที่ 14 ร่วม 3 เดือนที่มีการเลื่อนพิจารณา อันเนื่องมาจากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ยื่นเรื่องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์