svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือก ชวนเกษตรปลูกกระท่อม 1 ล้านต้น

14 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปลูกต้นกระท่วม 1 ล้านต้น เพื่อการบูรณาการแบบครบวงจร ที่บริษัท ไทย พลัส เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 77 หมู่ 3 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สร้างรายพลิกชีวิตให้กับเกษตรกร

นายสุเทพ เสงี่ยมศักดิ์ (หมอเทพ) นายกสมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทย , นายสรศักดิ์ มีชัย ประธานกรรมการบริษัท ไทย พลัส เทคโนโลยี จำกัด , นายอภิภู พีรภูรินท์ ประธานกรรมการบริษัทยิ้มหวาน อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด , นายสุรศักดิ์ ศิริบุญ ประธานกรรมการบริษัทเพื่อนกัญ 2021 จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปลูกต้นกระท่อม 1 ล้านต้น เพื่อการบูรณาการแบบครบวงจร ที่บริษัท ไทย พลัส เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 77 หมู่ 3 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ตามที่รัฐบาลได้ปลดพืชกระท่อม ออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ ให้มีผลตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2564 นั้น จึงทำให้ ประชาชนสามารถปลูกและบริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน รวมทั้งยังซื้อหรือขายใบกระท่อมโดยไม่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามหากมีการนำไปผสมยาเสพติดอื่นๆ เช่น 4 x 100 เป็นความผิดตามกฎหมาย สำหรับการนำเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศในเชิงอุตสาหกรรมนั้น ต้องขออนุญาตก่อน พืชกระท่อม สามารถสร้างรายได้และมีโอกาสพลิกชีวิตให้กับเกษตรกรและสื่งที่สำคัญ คือการตลาด ว่าจะนำผลผลิตไปจำหน่ายที่ไหนได้อย่างมั่นคงและมีรายได้สม่ำเสมอ จึงได้เกิดการจัดทำโครงการ ปลูกต้นกระท่อม 1 ล้านต้น โดยสมาคมร่วมกับ 3 บริษัท เพื่อทำให้เกิดการบูรณาการแบบครบวงจร โดยมีข้อตกลงความร่วมมือดังนี้

สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือก ชวนเกษตรปลูกกระท่อม 1 ล้านต้น สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือก ชวนเกษตรปลูกกระท่อม 1 ล้านต้น

1.บริษัทยิ้มหวาน อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด ทำหน้าที่ เพาะปลูกต้นกล้า กระท่อมสายพันธุ์ก้านแดง โดยแยกเป็น แบบเพาะเมล็ด สูง 20 เซนติเมตร ขึ้นไป และแบบเสียบยอดมีความสูง 30 เซนติเมตรขึ้นไป รับประกัน 1 เดือนหลังส่งต้นกล้าให้ผู้ปลูก 2.บริษัทเพื่อนกัญ2021 จำกัด ทำหน้าที่จำหน่ายต้นพันธุ์ ที่ได้รับและตรวจสอบเพื่อส่งต่อให้เกษตรกรผู้ปลูก รวมถึง การจำหน่ายสินค้าแปรรูปเมื่อกฎหมายอนุญาต 3.บริษัทไทย พลัส เทคโนโลยี จำกัด ทำสัญญารับซื้อใบกระท่อมจากเกษตรกรเพื่อแปรรูปสินค้าเมื่อกฎหมายอนุญาต 4.สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทย (สปกท.) ทำหน้าที่ในด้านประชาสัมพันธ์ คัดเลือกตัวแทนจำหน่ายต้นพันธุ์ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก เป็นคนกลางในการเจรจา ตรวจสอบ ช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังโชว์เครื่องจักรแปรรูปพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ได้แก่เครื่องสกัดสารพืช เครื่องแพ็คสุญญากาศ และมีผลิตภัณฑ์พืชกัญชา ได้แก่ โกโก้สำเร็จรูปผสมใบกัญชาผง กาแฟสำเร็จรูปผสมใบกัญชาผง นำมันนวดกัญชา และสะดิ้งทอดผสมผงกัญชา เพื่อให้เกษตรมั่นใจว่าปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม สามารถสร้างรายได้แน่นอน

สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือก ชวนเกษตรปลูกกระท่อม 1 ล้านต้น สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือก ชวนเกษตรปลูกกระท่อม 1 ล้านต้น

ด้าน นายอภิภู พีรภูรินท์ ประธานกรรมการบริษัทยิ้มหวาน อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด กล่าวว่า โครงการปลูกต้นกระท่วม 1 ล้านต้นเกิดขึ้นเพื่อให้เกษตรได้มีโอกาสปลูกพืชกระท่อม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เราจึงพลักดันในเรื่องของการปลูก การแปรรูป และการจำหน่วยในอนาคต ปัจจุบันเริ่มปลูกแล้วที่จังหวัดปราจีนบุรีและจะกระจายไปทางด้านตะวันออก ภาคอีสานรวมถึงภาคเหนือ

สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือก ชวนเกษตรปลูกกระท่อม 1 ล้านต้น

นายสรศักดิ์ มีชัย ประธานกรรมการบริษัท ไทย พลัส เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานต้นแบบ เป็นโมเดลในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม โดยโรงงานที่จะผลิตจริงอยู่บนพื้นที่ 20 ไร่ หากเกษตรปลูกพืชกระท่อม จะสามารถสร้างรายได้ระยะยาว สามารถส่งออกไปต่างประเทศ ดังนั้นเราจึงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นเมืองหลวงแห่งพืชกระท่อม

นายสุเทพ เสงี่ยมศักดิ์ นายกสมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนรู้และการค้าไทย กล่าวว่า ทางสมาคมฯได้ดำเนินการในเรื่องของการปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม ที่ผ่านมาเราเริ่มในเรื่องของกัญชาและกัญชงมาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนกระท่อนนั้น พึ่งจะมีกฎหมายออกมาประชาชนจึงตื่นตัวกันมาก การดำเนินการก็ง่ายกว่ากัญชากัญชงมาก เราจึงเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปลูกกระท่อมกันในโครงการปลูกต้นกระท่วม 1 ล้านต้น เพื่อให้เกษตรได้รับผลประโยชน์มีรายได้พลิกชีวิตได้เลย ในส่วนของราคาการรับซื้อกระท่อม เราจะมีสัญญารับซื้อระยะเวลา 5 ปี โดยแบ่งการซื้อเป็น 3 เกรด A B C ราคา 50 - 200 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องราคาจะมีขึ้นลง เนื่องจากช่วงนี้ราคาสูง แต่ในช่วง 2-3 ปีนี้ราคาจะลงแล้ว เมื่อครบ 5 ปีแล้วจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อรับซื้อในราคาที่เหมาะสมในช่วงนั้น ๆ ฝากถึงประชาชนและเกษตรกรทั่วไปที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการปลูกต้นกระท่อม 1 ล้านต้น เรามีระบบทุกอย่างที่สมบูรณ์ครบวงจร เพื่อรอกฎหมายอนุญาตให้แปรรูปเพื่อจำหน่าย สามารถสอบถามได้ที่ เบอร์ 086-3053357

สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือก ชวนเกษตรปลูกกระท่อม 1 ล้านต้น สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือก ชวนเกษตรปลูกกระท่อม 1 ล้านต้น

 

logoline