เริ่มให้ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติครั้งแรก 14 กันยายน 2485 โดยธรรมเนียมนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2485 หลังรายการวิทยุกระจายเสียง นายมั่น-นายคง ได้เชิญชวนให้ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติ

14 กันยายน 2564 เสียงประกาศของเพลงชาติไทย  ให้ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติทุกเช้า-เย็น ในเวลา 08.00 น. และ เวลา 18.00 น. กลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่คนไทยคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดี “ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย”

 

โดยธรรมเนียมนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2485 หลังรายการวิทยุกระจายเสียง "นายมั่น-นายคง" ได้เชิญชวนให้ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติ จากการออกอากาศในวันที่ 13 กันยายน 2485 โดยระบุว่า

เวลา 18.00 น. นับตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ผู้ที่มีเครื่องรับวิทยุ ก็ขอได้โปรดเปิดให้ดังๆ ด้วย เพื่อเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง และคนที่สัญจรไปมาจะได้ยืนทั่วๆ กัน “เมื่อเวลาประกาศให้เคารพธงชาติให้ทำทุกคน เป็นการเคารพชาติที่มีคุณแก่เรา และบอกให้คนในบ้านทุกคนทำการเคารพด้วยบอกว่าธงชาติยังอยู่ชักขึ้นแล้ว เอกราชของไทยยังบุญมั่นขวัญยืนดี เราต้องพร้อมใจกันทำการเคารพทั่วทั้งชาติ”