svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สุพัฒนพงษ์" ปัดตอบรัฐเตรียมกู้เงินเพิ่มอีก 1 ล้านล้าน

14 กันยายน 2564

"สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์" ปฏิเสธตอบกระแส รัฐบาลเตรียมกู้เพิ่มอีก 1 ล้านล้าน บอกกับสื่อมวลชนสั้นๆ "ไม่เห็นมี"

 

14 กันยายน 2564 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปฏิเสธตอบกรณีกระแสข่าวการกู้เงินรัฐบาล 1 ล้านล้านบาท โดยกล่าวเพียงสั้นๆเพียงว่า "ไม่เห็นมี"

 

"สุพัฒนพงษ์" ปัดตอบรัฐเตรียมกู้เงินเพิ่มอีก 1 ล้านล้าน