สน.นางเลิ้ง นำตัว 25 เเกนนำ "ไทยไม่ทน" ส่งอัยการศาลเเขวง ยื่นฟ้องผิด 4 ข้อหา ด้านกลุ่มแกนนำเชื่อคดีถูกฝ่ายการเมืองเร่งรัด พร้อมยื่นขออัยการสั่งสอบเพิ่มไม่ฟ้องคดี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (13 ก.ย.) ที่สำนักงานอัยการพิเศษ คดีศาลแขวง 3 ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน พนักงานสอบสวน สน.นางเลิ้ง ส่งตัวพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง 25 แกนนำไทยไม่ทน คณะสามัคคีประชาชน ให้อัยการพิเศษศาลแขวง ความผิดฐานร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 15) ข้อ 3 , ร่วมกันวางตั้งยื่นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใดๆ กีดขวางการจราจร ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก , ร่วมกันตั้งวาง หรือกองวัตถุบนพื้นถนน ตาม พ.ร.บ.ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง , และร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง รวมทั้งสิ้น 4 ข้อหา

 

สืบเนื่องจากการจัดชุมนุมสะพานผ่านฟ้า-ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 24 , 26 มิ.ย.และ 3 , 11 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยรายชื่อผู้ต้องหาทั้งหมดประกอบด้วย นายวีระ สมความคิด , นายเมธา มาสขาว , นายธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ์ , น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ , นายจำนงค์ หนูพันธ์ , นายไทกร พลสุวรรณ์ , นายยศวริศ ชูกล่อม

 

นายนันทพงษ์ ปานมาศ , ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี , นายณัทพัช อัคฮาด , นายธนเดช ศรีสงคราม (ม่อน อาชีวะ) , นายจอมพล รุ่งเรืองชูเลิศ , นายเศวต ทินกูล , นายพงศ์พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง , น.ส.กัญญารัตน์ บุญรีบส่ง , นายพราหมศักดิ์รพี พรหมชาติ , นายวันเฉลิม กุนเสน , นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง , นายวรพล แกมขุนทด , นายสุรเดช นาจำปา , นายคุณานนท์ คุณานุวัฒน์ , น.ส.วรัญญา ศิริปัญญา , นายสุวรรณ์ อันสังข์ , นายธนยศ ชินพันธุ์ และ น.ส.พิมณัฏฐา จิระพุทธิภาคย์

ส่งฟ้องอัยการ 25 แกนนำไทยไม่ทน

นายเมธา มาสขาว หนึ่งในแกนนำ กล่าวว่า ได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการว่า หลังจากปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้ว ให้การเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรแก่พนักงานสอบสวนลงวันที่ 9 ก.ย.รวมถึงแนบภาพถ่ายการชุมนุม ที่แสดงถึงข้อขัดแย้งกับข้อกล่าวหา และได้ขอให้สอบพยานเพิ่มเติมอีก 4 คน

 

รวมถึงขอให้สอบหาข้อเท็จจริงว่า ในการชุมนุมดังกล่าว มีประชาชนติดเชื้อโควิด-19 จากการชุมนุมตามข้อกล่าวหาหรือไม่ เพราะข้อเท็จจริงผู้ร่วมชุมนุมทั้งหมด มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างดี แต่พนักงานสอบสวนไม่ได้สอบพยานเพิ่มเติม และเร่งยื่นส่งสำนวน

ส่งฟ้องอัยการ 25 แกนนำไทยไม่ทน

และในคดีเดียวกัน มีผู้ถูกตั้งข้อหาทั้งสิ้น 32 คน แต่สอบผู้ต้องหายังไม่แล้วเสร็จ และนำส่งสำนวนคดีทั้งสิ้นเพียง 25 คนเท่านั้น อีก 7 คนที่เหลือประกอบไปด้วย นายจตุพร พรหมพันธุ์ , นายสมบูรณ์ ทองบุราณ , นายเสกข์สืบพงศ์ วงศ์สมัก , นายธนชาติ ไชยทองพันธ์ , พ.ท.แพทย์หญิง กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี , นายพงษ์พิสิษฐ์ คงเสนา และนายอานนท์ แม้นเพชร

ซึ่งการเร่งรัดนำส่งคดีดังกล่าวทั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จ น่าจะถูกฝ่ายการเมืองกดดันเร่งรัดดำเนินคดีประชาชน จึงขอความเป็นธรรมให้พนักงานอัยการได้ชะลอเวลาออกไป เพื่อความสมบูรณ์ของสำนวนสอบสวน และสั่งพนักงานสอบสวนให้สอบพยานเพิ่มเติมด้วย

 

“การสอบไม่ครบถ้วนกระบวนความ สอบผู้ต้องหาไม่ครบทุกคน และแยกสำนวนนำส่ง ทำให้คดีรกศาล รกสำนักงานอัยการ  เป็นภาระมากเกินจำเป็น หากพนักงานอัยการได้สั่งให้ทำการสอบสวนพยานบุคคลและพยานหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม จะเห็นว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา”

 

นอกจากนี้การเร่งรัดดำเนินคดี โดยอ้างจำนวนวันผัดฟ้องไม่ถูกต้อง เพราะความจริงแล้ว พนักงานสอบสวนไม่ได้ถูกจำกัดโดยกำหนดเวลาผัดฟ้องแต่อย่างใด

ส่งฟ้องอัยการ 25 แกนนำไทยไม่ทน