น้ำท่วมริมคลองพระองค์ฯ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เริ่มลดลงแล้ว ด้านเขต อ. บางบ่อ  วันนี้ระดับน้ำที่ท่วมขังลดลง 20-25 ซม.  สามารถคืนผิวถนนบางนา ตราด บริเวณเขต อ. บางบ่อ ได้แล้วหลังจากมีน้ำท่วมขังมาหลายวัน 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 กันยายน 2564 สถานการณ์น้ำที่ท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตตอนล่าง ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว หลังกรมชลประทานเข้าไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามคลองต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับคลองพระองค์ฯ ช่วยตัดยอดน้ำและดึงน้ำไปลงแม่น้ำบางปะกง

 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ หลังกรมชลประทาน เข้าไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามคลองต่างๆที่เชื่อมต่อกับคลองพระองค์ฯ ได้แก่ คลองบางขนาก 3 เครื่อง คลองนครเนื่องเขต 3 เครื่อง คลองประเวศบุรีรมย์ คลองสำโรง 3 เครื่อง และปตร.สถานีสูบน้ำปากตะคองอีก 3 เครื่อง

 

น้ำท่วมขังริมคลองพระองค์ฯ เริ่มลดลงแล้ว หลังเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง

 

โดยไม่กระทบต่อพื้นที่ริมคลอง เป็นการตัดยอดน้ำและดึงน้ำในคลองพระองค์ฯตอนบนไปลงแม่น้ำบางปะกง ช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ

 

นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 3 เครื่อง และคลองชายทะเลอีก 2 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง

 

ทำให้ปัจจุบันระดับน้ำในคลองพระองค์ฯลดลงอย่างต่อเนื่องใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมาก

 

สำหรับสถานการณ์ในเขต อ. บางบ่อ  หลังจากมีการเร่งสูบน้ำในพื้นที่ เจ้าสู่คลองสำโรง  พบว่าในวันนี้ระดับน้ำที่ท่วมขังลดลง 20-25 ซม.  และสามารถคืนผิวถนนบางนา ตราด บริเวณเขต อ. บางบ่อ ได้แล้วหลังจากมีน้ำท่วมขังมาหลายวัน  หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม จะสามารถเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันนี้

 

น้ำท่วมขังริมคลองพระองค์ฯ เริ่มลดลงแล้ว หลังเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง

น้ำท่วมขังริมคลองพระองค์ฯ เริ่มลดลงแล้ว หลังเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง

 

น้ำท่วมขังริมคลองพระองค์ฯ เริ่มลดลงแล้ว หลังเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง

 

น้ำท่วมขังริมคลองพระองค์ฯ เริ่มลดลงแล้ว หลังเร่งระบายน้ำต่อเนื่อง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด