svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมปศุสัตว์ มอบหญ้าพระราชทานแก่เกษตรกร จ.เพชรบูรณ์

13 กันยายน 2564

กรมปศุสัตว์ มอบหญ้าพระราชทานให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

13 กันยายน 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมาย นายวิวัฒน์​ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้แทนในนามศูนย์อำนวยการป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสุนทร นาดี หัวหน้ากลุ่มโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ มอบหญ้าพระราชทานให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

กรมปศุสัตว์ มอบหญ้าพระราชทานแก่เกษตรกร จ.เพชรบูรณ์

ซึ่งมีนายฉัตรพล พรหมเศรณี หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบหญ้าแห้งพระราชทาน จำนวน 5,000 กก พร้อมด้วยวิตามิน และเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ อีกทั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

กรมปศุสัตว์ มอบหญ้าพระราชทานแก่เกษตรกร จ.เพชรบูรณ์

โดยมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ในโซนใต้ตลอดแนวลุ่มน้ำป่าสัก จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

กรมปศุสัตว์ มอบหญ้าพระราชทานแก่เกษตรกร จ.เพชรบูรณ์