ตรวจสอบได้ที่นี่ ขั้นตอนการลงทะเบียน ฉีดวัคซีน โมเดอร์น่า ฟรี จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำหรับผู้ที่อยู่ใน 5 กลุ่มเสี่ยง สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 กันยายน 2564

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 กันยายน 2564 เมื่อเวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” ฟรี สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน และมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดปทุมธานี หรือปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี หรือมีคุณสมบัติอื่นๆที่ทางสภากาชาดไทยกำหนดไว้ ตามกลุ่มเป้าหมายที่สภากาชาดไทยกำหนด ดังนี้..

 

 1. คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ (12 สัปดาห์ขึ้นไป)
 2. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
 3. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
 4. ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูสอนหนังสือ
 5. บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีน อบจ.ปทุมธานี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

 

ทั้งนี้ ระบบได้เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. หรือ จนกว่าจะครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน
 

อบจ.ปทุมธานี กำหนดขั้นตอนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ไว้ดังนี้..

 

เช็กที่นี่! วันนี้ อบจ.ปทุมธานี ลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นาฟรี ใครเข้าข่ายบ้าง?

 • 2.ถ้าอุปกรณ์มือถือไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ gmail ให้ทำการเชื่อมต่อ gmail ของคุณ
 • 3.กรอกเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก
 • 4.กรอกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ ตามช่องให้ครบถ้วน
 • 5.กรอกวันเดือนปีเกิด ตามรูปแบบที่กำหนด ยกตัวอย่าง เกิดวันที่ 3 สิงหาคม 2535 ต้องกรอกเป็น 03/08/2535

 

 

เช็กที่นี่! วันนี้ อบจ.ปทุมธานี ลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นาฟรี ใครเข้าข่ายบ้าง?
 

 • 6.กรอกเบอร์โทรศัพท์ ใส่-ตามรูปแบบ เช่น 089-1234XXX
 • 7.กรอกที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในจังหวัดปทุมธานี บ้านเลขที่ หมู่ อำเภอ ตำบล
 • 8.เลือกว่าท่านอยู่ในกลุ่มใดในตัวเลือก จากนั้นแนบเอกสารเพื่อยืนยันว่าตัวท่านอยู่ในกลุ่มนั้นจริง เช่น ภาพถ่ายบัตรคนพิการ บัตรผู้สูงอายุ หรือบัตรประจำตัวหน่วยงานที่สังกัด
 • 9.สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่ม 3,4,5 ให้ท่านระบุสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานของท่านด้วย สำหรับ
 • ท่านที่อยู่ในกลุ่มอื่น ไม่จำเป็นต้องระบุ
 • 10.เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว กดส่ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

เช็กที่นี่! วันนี้ อบจ.ปทุมธานี ลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นาฟรี ใครเข้าข่ายบ้าง?