svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

"นิพนธ์" ควง นายกอบจ.สงขลาสำรวจรับมือน้ำท่วม

12 กันยายน 2564

"นิพนธ์" ควง นายกอบจ.สงขลา ลงพื้นที่เมืองสงขลาเตรียมรับมืออุทกภัย พร้อมทั้ง สำรวจการก่อสร้างสะพานลอยบันใดเลื่อน หน้ารพ.สงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน ขณะที่ อบจ.สงขลา คาดปี 65 เริ่มดำเนินการ ด้วยงบประมาณ 80 ล้านบาท

12 กันยายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามดูเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขุดลอกคูคลองบริเวณริมรั้วถนนติณสูลานนท์ด้านโรงพยาบาลสงขลา เพื่อกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำในบริเวณดังกล่าว เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก ในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะมีฝนตกชุกช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี 

"นิพนธ์" ควง นายกอบจ.สงขลาสำรวจรับมือน้ำท่วม
   

พร้อมกันนั้น รมช.มหาดไทย สำรวจสะพานลอย ซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลสงขลา และหน้าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะดำเนินการปรับปรุงให้เป็นสะพานลอยบันไดเลื่อน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน และผู้ป่วย จะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับการเกิดอุบัติ จากการเดินข้ามถนนในบริเวณดังกล่าว  โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภา อบจ.สงขลา  และนายเชิดเกียรติ เมธีรักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา  รองปลัด ผอ.กองช่าง หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  ณ บริเวณขุดลอกคลองริมถนนติณสูลานนท์ด้านโรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

"นิพนธ์" ควง นายกอบจ.สงขลาสำรวจรับมือน้ำท่วม "นิพนธ์" ควง นายกอบจ.สงขลาสำรวจรับมือน้ำท่วม
    

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  โดยมีนายกไพรเจน  มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เตรียมแก้ปัญหาไว้ 2 อย่างคือ การแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณห้าแยกเกาะยอ ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้นำเครื่องจักรกลทำการทขุดลอกถนน คู คลองริมรั้วของโรงพยาบาลสงขลา เพื่อที่จะระบายน้ำลงสู่คลองวง และไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา เพื่อดึงน้ำจากภูเขาเทวดาลงไปสู่ทะเลสาบสงขลา ซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในบริเวณห้าแยกเกาะยอได้ ส่วนที่ 2 ได้มาดูเกี่ยวกับสถานที่ ที่จะสร้างสะพานลอยบันไดเลื่อน ซึ่งบริเวณหน้าโรงพยาบาลสงขลา จะมีประชาชนใช้ถนนข้ามสัญจรไปมาเยอะ  ประกอบกับส่วนหนึ่งจะเป็นผู้ป่วยที่มารักษา ดังนั้นการที่จะให้ผู้สัญจรไปมาหรือผู้ป่วย ขึ้น ลงบันไดสะพานลอยจึงเป็นการยากลำบาก ที่ผู้สัญจรหรือผู้ป่วยเหล่านั้นจะไปใช้สะพานลอยข้ามถนน  จึงต้องไปใช้การข้ามถนนแทน ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากการเดินข้ามถนน

"นิพนธ์" ควง นายกอบจ.สงขลาสำรวจรับมือน้ำท่วม "นิพนธ์" ควง นายกอบจ.สงขลาสำรวจรับมือน้ำท่วม

ดังนั้นทาง อบจ.สงขลา จึงคิดแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการสร้างสะพานลอยบันไดเลื่อน  ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับกรมทางหลวง ในการที่จะขอใช้สะพานลอยของกรมทางหลวงนี้มาปรับปรุง ให้เป็นสะพานลอยบันไดเลื่อนแทน โดยทาง อบจ. สงขลา จะเป็นผู้ดำเนินการ และถ้าบันไดเลื่อนสะพานลอยแห่งนี้เสร็จ ก็จะเป็นสะพานลอยบันไดเลื่อนแห่งที่ 2 ของ อบจ.สงขลา ซึ่งสะพานลอยบันไดเลื่อนแห่งแรกคือสะพานลอยบันไดเลื่อน หน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ (ร.พ.มอ.) ฉะนั้นนี่คือการแก้ปัญหาในเรื่องความปลอดภัย ในเรื่องของการใช้รถใช้ถนน และก็ในเรื่องของการจราจรติดขัดด้วย ฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้มาดูสถานที่พร้อมกับท่านนายก อบจ.สงขลา และผู้บริหารของ อบจ.สงขลา

"นิพนธ์" ควง นายกอบจ.สงขลาสำรวจรับมือน้ำท่วม "นิพนธ์" ควง นายกอบจ.สงขลาสำรวจรับมือน้ำท่วม
    

"นิพนธ์" ควง นายกอบจ.สงขลาสำรวจรับมือน้ำท่วม

ด้านนายไพเจน  มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติม ในส่วนของการจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างสะพานลอยบันไดเลื่อนครั้งนี้ว่า ในเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตั้งงบประมาณไว้ 80 ล้านบาท  โดยจะใช้งบประมาณ 2 ปีงบประมาณ คือในปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้ 10 ล้านบาท และต่อเนื่องด้วยปีงบประมาณ 2566 อีก 70 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการออกแบบ และเขียนรายละเอียด ซึ่งเมื่อแบบและรายละเอียดเสร็จแล้ว จึงจะทำเรื่องเสนอต่อกรมทางหลวง เพื่อขออนุญาตต่อไป และในปี 2565 ก็จะเริ่มเข้าระบบดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนต่อไป