svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ปทุมธานี พร้อมเปิดต่างด้าววอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด

ปลัดอบต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ยืนยันไม่ทอดทิ้งคนงานต่างด้าว ตอนนี้จำนวนวัคซีนมีมากขึ้น เปิดให้ต่างด้าววอล์คอินเข้าไปฉีดวัคซีน ได้แล้ว

12 กันยายน 2564 เวทีเปิดฟ้าส่องโลก ฟังเสียงพี่น้องแรงงาน เครือข่ายทางสังคมแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย หัวข้อ : "สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านของไทย และวิกฤติโควิด 19 ส่งผลต่อการอพยพเคลื่อนย้ายการลักลอบเข้าเมืองไทย หรือการย้ายถิ่นกลับประเทศต้นทาง การคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ และการค้ามนุษย์ในประเทศไทยอย่างไร" โดยว่าที่ร.ต.สรรเพ็ชร หรีตกุล ปลัดอบต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี กล่าวถึงสถานการณ์โควิด ในพื้นที่อบต.คูบางหลวง ซึ่งมีโรงงานขนาดใหญ่กว่า 60 โรง โรงงานขนาดกลางกว่า 100 โรง มีแรงงานต่างด้าวที่อบต.ต้องเข้าไปดูแลสภาพที่อยู่อาศัย เพราะทุกคนต่างเจอสภาพความยากลำบากจากการระบาดของโรคโควิด บางโรรงานมีความรับผิดชอบตั้ง Factory isolation หรือ การแยกกักในสถานที่ทำงาน หากพบผู้ติดเชื้อ บริษัท สามารถดูแลพนักงานเบื้องต้นได้ บางโรงงาน ให้แรงงานไปกักตัวที่บ้าน Home Isolation แต่กว่าจะส่งความช่วยเหลือไปถึงก็หลายวัน สิ่งนี้บางโรงงานมีความรับผิดชอบ บางโรงงานไม่มี

ปทุมธานี พร้อมเปิดต่างด้าววอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด

ปลัดอบต.คูบางหลวง บอกว่า อบต.ไม่มีหน้าที่ดูแลภายในโรงงาน แต่หลังเลิกงาน เราเข้าไปดูว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าว สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนที่เขาพักอาศัยหรือไม่ เพราะท้องถิ่น ได้ฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องคนไทย เรื่องการรักษาความสะอาดของแรงงานต่างด้าว รวมถึงกลุ่มเสี่ยงติดโควิด ออกมาใช้ชีวิตปะปนคนในชุมชน ทำให้เกิดความวิตกกังวล

ปทุมธานี พร้อมเปิดต่างด้าววอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด

ส่วนวัคซีนป้องกันโควิด ยืนยันคนไทยไม่ทอดทิ้งคนงานต่างด้าว เพราะถ้าแรงงานต่างด้าวติดเชื้อ ก็มีโอกาสนำเชื้อไปแพร่ให้คนไทย แต่ด้วยข้อจำกัดด้านจำนวนวัคซีนก็จะต้องดูแลคนไทยก่อน แต่ตอนนี้จำนวนวัคซีนมีมากขึ้น ก็เปิดให้ต่างชาติวอล์คอินเข้าไปฉีดวัคซีน ได้แล้ว

 

สำหรับการเสวนา หัวข้อ : "สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านของไทย และวิกฤติโควิด 19 ส่งผลต่อการอพยพเคลื่อนย้ายการลักลอบเข้าเมืองไทย หรือการย้ายถิ่นกลับประเทศต้นทาง การคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ และการค้ามนุษย์ในประเทศไทยอย่างไร"  จัดที่บ้าน LPN ต.บางคูวัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี มีวิทยากรร่วม สุทธิรักษ์ อุฒมนตรีสมพงค์ สระแก้ว สมัคร ทัพธานี และ มานพ สังขละบริบูรณ์

 

โดยการสนับสนุนจาก กองทุนป.ป.ช. มีมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน LPN และ แนวร่วมต่อต้านการค้ามนุษย์และคุ้มครองเด็กในประเทศไทย (TIP ACT Coalition) เป็นองค์กรร่วมจัด

ปทุมธานี พร้อมเปิดต่างด้าววอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด