สุราษฎร์ธานี-ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ ติดตามการสร้างโป่งเทียม แก้ปัญหาช้างป่า พร้อมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

12 กันยายน 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายบรรณารักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) และนายเอกชัย ชูนาค ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอกาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคีรีรอบ ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ในการจัดทำ "โป่งเทียม" เพื่อเป็นอาหารช้าง พร้อมจัดทำโครงการเครือข่ายอาสาสมัครติดตาม ป้องกัน ผลักดัน เฝ้าระวังช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

เร่งสร้างโป่งเทียมสุราษฎร์ฯ แก้ปัญหาช้างป่า

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า พื้นที่อุทยานใต้ร่มเย็น ครอบคลุมพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ /อำเภอบ้านนาสาร และอำเภอเวียงสระ จะมีช้างป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อถึงหน้าแล้งช้างป่าเหล่านี้จะลงมาหากินในพื้นที่ด้านล่างบริเวณสวนผลไม้และพืชผลของชาวบ้าน และได้ทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านอยู่เป็นประจำ 

เร่งสร้างโป่งเทียมสุราษฎร์ฯ แก้ปัญหาช้างป่า
 

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตนเองจึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 จำนวน 200,000 บาท ในการจัดทำ "โป่งเทียม" และโครงการเครือข่ายอาสาสมัครติดตาม ป้องกัน ผลักดัน เฝ้าระวังช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เพื่อลาดตระเวนดูแลช้างและผลักดันช้างรวมทั้งสร้างโป่งเทียมเป็นอาหารช้างและกำหนดเส้นทางเดินช้างซึ่งเป็นผลสำเร็จ

เร่งสร้างโป่งเทียมสุราษฎร์ฯ แก้ปัญหาช้างป่า

จึงอนุมัติงบเพิ่มเติมอีก 800,000 บาทเพื่อให้มีการดำเนินการต่อไปอีกครอบคลุ่มพื้นที่ 3 อำเภอคือกาญจนดิษฐ์/อำเภอ บ้านนาสารและอำเภอเวียงสระ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันช้างป่า ลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ที่สำคัญยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

เร่งสร้างโป่งเทียมสุราษฎร์ฯ แก้ปัญหาช้างป่า
 

เร่งสร้างโป่งเทียมสุราษฎร์ฯ แก้ปัญหาช้างป่า

ขณะเดียวกันนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์(Camera Trap) ไว้ในบริเวณดังกล่าวเพื่อเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าและสัตว์ต่างๆที่ลงมาหากินในบริเวณดังกล่าว ไว้ใช้ประมวลผลของโครงการต่อไป.

เร่งสร้างโป่งเทียมสุราษฎร์ฯ แก้ปัญหาช้างป่า

ภาพ/ข่าว โดย :
สุวรรณี บัณฑิศักดิ์ จ.สุราษฎร์ธานี