svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ขสมก. เผย มีผู้ใช้บริการวันละ 4 แสนคน หลังจากมีมติคลายล็อก

12 กันยายน 2564

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เผย มีผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางวันละ 400,000 คน หลังจากศบค. มีมติคลายล็อกดาว์น

12 กันยายน 2564 นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่ศบค. มีมติผ่อนคลายกิจการกิจกรรมบางส่วน ให้สามารถดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ส่งผลให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนคนจากเดิม

 

ซึ่งก่อนมีมติผ่อนคลายกิจกรรม ขสมก. มีผู้ใช้บริการ เฉลี่ยวันละ 3 แสนคน แต่หลังจากมีมติผ่อนคลายกิจกรรม ขสมก. มีผู้ใช้บริการ เฉลี่ยวันละ 4 แสนคน โดย ขสมก. ได้มีการขยายเวลาปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง จากเดิม เวลา 20.00 น. เป็นเวลา 21.00 น. เพื่อรองรับประชาชนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ ที่ได้รับการผ่อนคลายกิจกรรม อาทิ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการได้ถึงเวลา 20.00 น.

ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ขสมก. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ตามแนวทางที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ได้นำพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร กว่า 13,000 คน หรือคิดเป็น 95 % ของพนักงานทั้งหมด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ดังนั้น ขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่า รถโดยสารประจำทางของ ขสมก. มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 อย่างแน่นอน