svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

13 ก.ย. นี้ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ฟรี!

12 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนฟรี “ซิโนฟาร์ม” สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน เปิดลงทะเบียนวันที่ 13 ก.ย. นี้

12 กันยายน 2564 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน โควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (วัคซีนได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน) โดยเปิด ลงทะเบียนวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนเต็มจำนวน กำหนดฉีดวัคซีน วันที่ 18-20, 25 กันยายน 2564

 

 เงื่อนไข/ขั้นตอนการลงทะเบียน

 

1. วัคซีนสำหรับประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

 

2. สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถแจ้งความจำนงขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มกับสถานพยาบาลที่ฝากครรภ์อยู่ ซึ่งจะเป็นผู้ติดต่อขอรับวัคซีนจากสภากาชาดไทย ผ่านสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครขอให้ นำเอกสารการฝากครรภ์ มาในวันฉีดวัคซีน

 

3. บริการให้กับผู้ที่ ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อน หากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับวัคซีนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการ

 

4. ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้ กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เพื่อรับวันนัด

 

 

5. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่าน ระบบหมอพร้อม หรือ ข้อความ SMS

 

6. กรุณามา ตามวัน เวลา ที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ หากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบ ถือว่าสละสิทธิ์

 

7. สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 

8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.065 205 3686

 

13 ก.ย. นี้ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ฟรี!

logoline