svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รักษาโควิดต้องคิดนอกกรอบ แต่ไม่นอกลู่ "หมอธีระวัฒน์" ชี้ อย่ายึดรายงาน

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชี้ การรักษาโควิด-19 ต้องคิดนอกกรอบ แต่ไม่ออกนอกลู่ อย่ายึดตามตามรายงานเพียงอย่างเดียว

12 กันยายน 2564 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ระบุว่า ...

"การคิดนอกกรอบ แต่ไม่ออกนอกลู่ และไม่คิดซ้ำซากทำผิดซ้ำซ้อน  การรักษาในโควิด-19 ถ้าอ่านรายงานอย่างเดียวจะมีทั้งได้ผล ไม่ได้ผลบ้าง ของยาตัวนั้นตัวนี้ หรือได้ผล ไม่ได้ผลถ้าเอาแบบมารวมกัน อ่านแล้วสลบ"

หมอธีระวัฒน์ ยังให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การรักษาเหมือนกับทุกโรค ไม่ใช่แต่โควิด19  นั่นคือ รู้เขา รู้เรา รู้ระยะการดำเนินโรคเมื่อคนป่วยเข้ามา และบริหารการปฎิบัติตรงตามระยะการดำเนินโรค และความรุนแรง

รักษาโควิดต้องคิดนอกกรอบ แต่ไม่นอกลู่ \"หมอธีระวัฒน์\" ชี้ อย่ายึดรายงาน

ทั้งนี้ อาการตั้งต้นขึ้นกับการที่ต้องรู้ก่อนว่า เชื้อเข้าได้ทางใด แต่จะไปตั้งตัวที่ไหน และเลื่อนเคลื่อนไปในลำไส้ ออกอาการทางท้อง ไปที่เลือด หรือไปที่สมองก่อน เป็นต้น และขึ้นกับคนที่ถูกติดเชื้อ มีปัจจัยส่งเสริมให้อ่อนแอหรือต่อต้าน ขึ้นกับการวินิจฉัยเร็ว เริ่มรักษาในระยะต่างๆ ได้เหมาะแก่กลไกของโรคหรือไม่ เหมารวมไม่ได้ว่าทุกคนมาต้องรักษาแบบเปิดวารสาร สรุป meta analysis แล้วว่าตามนั้นไม่ได้ ติดเชื้อ กระตุ้นการรับรู้ของร่างการ ระบบภูมิตุ้มกัน หลอกล่อให้อักเสบมากกว่าธรรมดา แทรกแซงระบบเลือดและหลอดเลือด และทุกอวัยวะ และผลตามระยะหลังแม้ตรวจเขื้อไม่เจอ Infection inflammatory immune vascular cascade late consequence ในทางสมอง ผลเกิดจากการที่ เชื้อเข้าตรงๆ direct effect หรือสมองเสียหายจาก collateral damage (innocent bystander)

รักษาโควิดต้องคิดนอกกรอบ แต่ไม่นอกลู่ \"หมอธีระวัฒน์\" ชี้ อย่ายึดรายงาน

ติดตามแนวคิดและการรักษาจากจีน ตั้งแต่มกราคม 2563 แล้วจะพบว่า การคิดนอกกรอบ แต่ไม่ออกนอกลู่ และไม่คิดซ้ำซาก ทำผิดซ้ำซ้อน (ตัวอย่างอันดี ของตำราฝรั่งและทำตามฝรั่ง เช่น ไม่ให้ใส่หน้ากาก ไม่กันการติดเชื้อจากภายนอก ใช้เวลาเกือบ 10 เดือนในต่างประเทศจนใส่ 2 ชั้น  และ ในประเทศไทย 2-3 เดือน ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ ใส่แล้วเอาแบบผ้าไม่ได้ ต้องหน้าการอนามัยอย่างเดียว ......) คิดใหม่ ทำใหม่ได้

รักษาโควิดต้องคิดนอกกรอบ แต่ไม่นอกลู่ \"หมอธีระวัฒน์\" ชี้ อย่ายึดรายงาน

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก : ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha