อยุธยา-วังช้างแลเพนียดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โชว์การแสดงของน้องช้างแสนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวชม หลังหยุดการแสดงไปกว่า 3 เดือนจากพิษโควิด-19  พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

วันที่ 12 กันยายน  2564 นางร่มทองทราย มีพันธุ์ ผู้บริหารวังช้างแลเพนียดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา ได้ผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ตามนโยบาย ศบค.กลางตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ทางวังช้างแลเพนียด ได้กลับมาเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยเปิดในส่วนของการให้อาหารช้างและช้างบริการนักท่องเที่ยวชมโบราณสถาน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวอยากชมความสามารถของน้องช้าง ได้เรียกร้องให้เปิดการแสดงอีกครั้ง จึงได้นำช้างแสนรู้ พร้อมควาญคู่ใจมาทบทวนการแสดงก่อนเปิดการแสดงให้ชมอีกครั้งหลังหยุดการแสดงไปกว่า 3 เดือน จากเหตุโควิด- 19 

เปิดแล้ววังช้างอยุธยา โชว์การแสดงของน้องช้างแสนรู้หลังหยุดไปกว่า 3 เดือน

โดยมีนักท่องเที่ยวซื้อบัตรเพื่อเข้าชม ซึ่งทางวังช้างแลเพนียด ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด อาทิ การจำกัดจำนวนผู้เข้าชม การเว้นระยะห่าง ทำความสะอาดพื้นที่ เก้าอี้ และบริเวณโดยรอบเมื่อจบการแสดง ซึ่งการกลับมาแสดงอีกครั้ง ยังคงสร้างความประทับใจและสร้างสีสัน ให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ผ่อนคลาย และมีความสุขอีกครั้งหลังจากการผ่อนคลายมาตรการจากเหตุโรคโควิด- 19

เปิดแล้ววังช้างอยุธยา โชว์การแสดงของน้องช้างแสนรู้หลังหยุดไปกว่า 3 เดือน