svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

ผู้ปกครองจูงลูกหลานรับเงินสดเยียวยา 2,000 บาท

11 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พาบุตรหลานรับเงินสด 2,000 บาท บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ขณะที่ ผู้ปกครอง เผยจะนำเงินไปใช้ประโยชน์ป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว

 

ผู้ปกครองจูงลูกหลานรับเงินสดเยียวยา 2,000 บาท

           เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ที่โรงเรียนบ้านในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 อุตรดิตถ์ บรรยากาศคึกคัก แต่ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อผู้ปกครองต่างพาลูกหลาน พร้อมเอกสาร มายื่นต่อคุณครูประจำชั้น และลงลายมือชื่อเพื่อรับเงินเยียวยา 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการจ่ายเงินสด ผู้ปกครองจะได้สะดวกสามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์

 

 

ผู้ปกครองจูงลูกหลานรับเงินสดเยียวยา 2,000 บาท

             บรรยากาศการรับเงินเยียวยาเป็นไปอย่างมีระเบียบและระบบ ซึ่งโรงเรียนบ้านในเมือง มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,070 ราย เงินเยียวยาจำนวน 2,140,000 ล้านบาท และในพื้นทียังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อลดความแออัด ผู้บริหารสถานศึกษา และ คุณครูจึงมีการวางแผน นัดหมายเป็นสายชั้น และกำหนดวัน เวลาที่ชัดเจนในการเดินทางมารับเงินดังกล่าว และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และใช้หน้าอาคารเรียน เป็นจุดรับ เนื่องจากโล่งอากาศถ่ายเทสะดวก ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง

     

 

          ผู้ปกครองจูงลูกหลานรับเงินสดเยียวยา 2,000 บาท     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต่างพาลูกหลานมาด้วย นอกจากมารับเงินเยี่ยวยาแล้ว ยังถือโอกาสมารับใบงาน การบ้าน และ นมโรงเรียนด้วย หลังรับเงินจำนวน 2,000 บาท ผู้ปกครองต่างรู้สึกดีใจที่ทางรัฐบาลที่ได้ให้เงินมาเยียวยา อย่างน้อยก็ได้ลดภาระในครอบครัว เพราะปิดเรียนเรียนออนไลน์เด็กๆ อยู่บ้านก็มีค่าใช้เพิ่มขึ้นและยอมรับนำเงินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว บางครอบครัวรับเงินเยียวยาครั้งเดียว 6,000 บาท เนื่องจากมีบุตร 3 คน

 

ผู้ปกครองจูงลูกหลานรับเงินสดเยียวยา 2,000 บาท

            อย่างไรก็ตาม  ด้วยสถานการณ์โควิด-19 คณะกรรมการโรงติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศเพิ่มเติมให้สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอท่าปลา อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก รวม 23 แห่ง สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite (เรียนในห้องเรียน) ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 กันยายน ประกาศเปิดสอน 43 แห่ง และยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติได้เฉพาะบางโรงเรียนและอำเภอที่ปลอดภัยเท่านั้น และเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ ยังไม่อนุญาต เพื่อยังมีความเสี่ยงสูงที่นักเรียนจะติดเชื้อโควิด ด้านสถานการณ์โควิด-19 จ.อุตรดิตถ์ ล่าสุดยอดสะลม 3,426 ราย เสียชีวิต 20 ราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24 ราย ซึ่งเป็นนักเรียน 2 ราย

logoline