svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ทน.รังสิต ปฏิบัติการเชิงรุกโควิด พร้อมตั้งกลุ่มไลน์ติดตามป้องกันน้ำท่วม

11 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และรถยนต์ออกปฏิบัติงานป้องกันการแพร่โรคระบาดในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต

11 กันยายน 2564 ที่เทศบาลนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี , ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครรังสิต ร่วมกิจกรรมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเชิงรุก 

โดยมีชุดปฏิบัติการชุดแรก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสถานีรถโดยสารสาธารณะ สถานีรถไฟและรถไฟฟ้ารังสิต จุดนั่งรอป้ายรถโดยสารสาธารณะ 2. ชุดปฏิบัติการ ล้างทำความสะอาดตลาดสดและจุดผ่อนผัน และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 3. ชุดปฏิบัติการ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณแคมป์คนงานก่อสร้าง 4. ชุดปฏิบัติการ กู้ชีพ กู้ภัย และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด และผู้ป่วยฉุกเฉิน 5. ชุดปฏิบัติการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ได้ส่งมอบถุงยังชีพในสถาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ถึงมือผู้พิการและครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียง พร้อมให้ทุกชุดตรวจสอบทางระดับน้ำทางระบายน้ำ อีกทั้งตั้งไลน์กลุ่มขึ้นมาร่วมกับกรมชลและประชาชนติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปด้วย หากประชาชนเดือดร้อนสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันที่

ทน.รังสิต ปฏิบัติการเชิงรุกโควิด พร้อมตั้งกลุ่มไลน์ติดตามป้องกันน้ำท่วม ทน.รังสิต ปฏิบัติการเชิงรุกโควิด พร้อมตั้งกลุ่มไลน์ติดตามป้องกันน้ำท่วม ทน.รังสิต ปฏิบัติการเชิงรุกโควิด พร้อมตั้งกลุ่มไลน์ติดตามป้องกันน้ำท่วม

ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์  กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) มีแนวโน้ม ที่ดีขึ้นดังกล่าว แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมให้เป็นไปตามภาครัฐกำหนดโดยเคร่งครัด จึงได้จัดกิจกรรมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานสร้างชุมชนเข้มแข็งบริหารจัดการโรคโควิด-19 ให้สงบลงโดยเร็ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในภาพรวมของประเทศ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนยังให้ความสำคัญปฏิบัติ  ตามมาตรการป้องกันโรคของภาครัฐอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้สถานการณ์น้ำเหนือที่ไหลมาพร้อมกับปริมาณฝนตกในพื้นที่ ทางเทศบาลนครรังสิตจึง ตรวจสอบสถานีสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำ โดยสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตฯ เดินเครื่องสูบน้ำ 6 ลบ.ม. จำนวน 3 เครื่อง ระดับน้ำด้านเหนือน้ำ +1.22 ม. รทก. ระดับน้ำด้านท้ายน้ำ(แม่น้ำเจ้าพระยา) +0.47 ม. รทก.

ทน.รังสิต ปฏิบัติการเชิงรุกโควิด พร้อมตั้งกลุ่มไลน์ติดตามป้องกันน้ำท่วม ทน.รังสิต ปฏิบัติการเชิงรุกโควิด พร้อมตั้งกลุ่มไลน์ติดตามป้องกันน้ำท่วม

สถานีสูบน้ำเปรมใต้ เดินเครื่องสูบน้ำ 3 ลบ.ม. จำนวน  2 เครื่อง ระดับน้ำด้านเหนือน้ำ +1.52 ม. รทก. ระดับน้ำด้านท้ายน้ำ +0.60 ม. รทก. , สถานีสูบน้ำจุฬาฯ 1 เดินเครื่องสูบน้ำ 6 ลบ.ม. จำนวน 2 เครื่อง , สถานีสูบน้ำจุฬาฯ2 เดินเครื่องสูบน้ำ 6 ลบ.ม. จำนวน 5 เครื่อง , สถานีสูบน้ำจุฬาฯ3 เดินเครื่องสูบน้ำ 3 ลบ.ม. จำนวน 6 เครื่อง ระดับน้ำด้านเหนือน้ำ +1.15 ม. รทก. ระดับน้ำด้านท้ายน้ำ +1.60 ม. รทก. , สถานีสูบน้ำ ปตร.ปากคลอง 1 ยกบานขึ้น 2.00 ม. และ สถานีสูบน้ำ ปตร.คลอง 4 เดินเครื่องสูบน้ำ 3 ลบ.ม. จำนวน 2 เครื่อง เพื่อเร่งสูบออกลงแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงที่น้ำทะเลหนุน

ทน.รังสิต ปฏิบัติการเชิงรุกโควิด พร้อมตั้งกลุ่มไลน์ติดตามป้องกันน้ำท่วม ทน.รังสิต ปฏิบัติการเชิงรุกโควิด พร้อมตั้งกลุ่มไลน์ติดตามป้องกันน้ำท่วม

logoline