ภูเก็ต - เริ่มฉีดวัคซีนบูธเตอร์เข็ม 3 ประชาชนกลุ่ม 608 ภูเก็ต และด่านหน้า ก่อนขยายไปยังกลุ่มประชาชนทั่วไป สร้างภูมิคุ้มกันเพิ่ม หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูง ล่าสุดอยู่ที่ 238 ราย และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย

11 กันยายน 2564 ที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฉีดวัคซีนของจังหวัดภูเก็ต ประชาชนกลุ่ม 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีน AZ บูธเตอร์เข็ม 3 หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว 2 เข็มก่อนหน้านี้ เพื่อลดอัตราการป่วยหนักและอัตราการตาย เนื่องจากมีผลการศึกษาว่า การบูธเตอร์เข็ม 3 จะทำให้มีค่าภูมิต้านทานขึ้นถึง 10 เท่า ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะถึงในเดือนตุลาคมนี้ ประกอบกับขณะนี้ยังมีการพบการติดเชื้อโควิด-19 วันละ กว่า 200 คน ซึ่งมาจากการระดมตรวจคัดกรอง

เริ่มบูสเตอร์เข็ม 3 ประชาชนกลุ่ม 608 ภูเก็ต และด่านหน้า


 

อย่างไรก็ตามในการดำเนินการฉีดวัคซีนบูสเข็ม 3 ให้กับประชาชนนั้น ไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนใหม่แต่จะใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในเว็บไซต์ “ภูเก็ตต้องชนะ” (ผู้จะได้รับวัคซีนเข็ม 3 จะต้องมีการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 มาก่อน) สำหรับบุคคลที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แล้ว จะมีข้อมูลการฉีดอยู่ในระบบภูเก็ตต้องชนะ จากนั้นจะมีการส่ง SMS ไปยังมือถือของประชาชน เพื่อให้ได้เข้าจองการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ต่อไปตามลำดับ โดยมีเป้าหมายการฉีดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

เริ่มบูสเตอร์เข็ม 3 ประชาชนกลุ่ม 608 ภูเก็ต และด่านหน้า

ทั้งนี้ทางจังหวัดจะมีการคัดสรรว่า บุคคลกลุ่มไหนที่จะได้รับวัคซีนก่อน-หลัง โดยในวันที่ 9 กันยายน 2564เป็นคิวการฉีดบุคลากรด่านหน้า จากนั้นในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2564 จะเป็นกลุ่มที่มีภาวะโรคเสี่ยง หรือกลุ่ม 608 หลังจากนั้นจะเริ่มมีการทยอยฉีดบูสเข็ม 3 ให้กับประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ 12-18 กันยายน จะฉีดให้กลุ่มประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในภูเก็ตก่อน และหลังจากนั้นในวันที่ 18 กันยายนจะเริ่มทยอยฉีดให้กับกลุ่มผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในภูเก็ตแต่อาศัยและทำงานอยู่ในพื้นที่ภูเก็ต

เริ่มบูสเตอร์เข็ม 3 ประชาชนกลุ่ม 608 ภูเก็ต และด่านหน้า
 

เริ่มบูสเตอร์เข็ม 3 ประชาชนกลุ่ม 608 ภูเก็ต และด่านหน้า

อนึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ประจำวันที่ 10 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 238 ราย และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย ทั้งนี้ในระลอกเดือนเมษายน จนถึงวันวันที่ 10 กันยายน 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสม 6,629 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 3,679 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 3,109 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 37 ราย ขณะที่อัตราการใช้เตียง ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 2,361 เตียง มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 83.14 หรือ 1,963 เตียง

ภาพ/ข่าว  โดย:
สาลินี ปราบ จ.ภูเก็ต