เช็กได้ที่นี่ เปิดรับ Walk-in ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชน โดยเทศบาลเมืองบางแก้ว ใครสามารถเข้ารับวัคซีนได้ และต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง เรารวบรวมไว้ให้แล้ว

11 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองบางแก้ว จ.สมุทรปราการ โพสต์ข้อความลงในเพจเฟซบุ๊ก "เทศบาลเมืองบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ" แจ้งการเปิดรับ Walk-in ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชนในพื้นที่บางแก้ว มีรายละเอียดดังนี้ ..

 

เทศบาลเมืองบางแก้ว เปิดรับ Walk-in ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชน ที่มีบัตรประชาชนในตำบลบางแก้ว และคนที่ย้ายทะเบียนบางแก้วมาใหม่ แต่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชนใหม่
 

เช็กที่นี่! เปิดเงื่อนไข เทศบาลเมืองบางแก้วให้ Walk-in ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

การฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม จะต้องฉีดภายใน วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ที่ 11 - 12 กันยายน 2564 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว

 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับวัคซันต้องเตรียม บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่ย้ายเข้าใหม่) มาให้เจ้าหน้าที่ด้วย

 

เช็กที่นี่! เปิดเงื่อนไข เทศบาลเมืองบางแก้วให้ Walk-in ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม