"สุดารัตน์-โภคิน" หารือร่วมเอกอัครราชทูตจีน ประจำไทย ช่วยแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะนักศึกษาไทยเรียนต่อจีน ไม่สามารถจบการศึกษาได้ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

10 กันยายน 2564 ดร.โภคิน พลกุล ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประชุมร่วมกับ หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย ในประเด็นความร่วมมือต่างๆ

 

โดยได้หยิบยกปัญหานักศึกษาไทย ที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ 30,000 คน ซึ่งประสบปัญหา ในการเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อที่จะศึกษาต่อยังไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหา นักศึกษาสัญชาติไทยที่กำลังศึกษา ไม่สามารถที่จะจบการศึกษาได้

 

"สุดารัตน์-โภคิน"วอนจีนช่วยเด็กไทยประสบปัญหาโควิดจนกระทบการเรียน

 

 

ทั้งนี้ เนื่องด้วยนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถเข้าเรียนในห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ) นักศึกษาแพทย์ ไม่สามารถเก็บชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติได้ นักเรียนทุนต้องมีการสอบวัดระดับภาษาจีนประจำสัปดาห์ ตามกำหมดของกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ขณะที่ เอกอัครราชทูตจีน ได้รับทราบถึงประเด็นปัญหาของนักศึกษาไทย ในประเทศจีน ซึ่งได้ให้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้ โดยจะมีการประชุมร่วมกับกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงศึกษาของประเทศจีน เพื่อหาแนวทางให้นักศึกษาไทยต่อไป

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นกระทรวงศึกษา ได้มีนโยบายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนออนไลน์ เพื่อที่จะสามารถให้นักศึกษาเข้าถึงการศึกษาในเบื้องต้น โดยนโยบายของทางรัฐบาลจีนจะเร่งการฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็วที่สุด ซึ่งจะสามารถทำให้นักศึกษาจากทั่วโลก กลับเข้าไปเรียนต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกครั้ง

 

โดยทางท่านทูตหาน จื้อเฉียง ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาของนักศึกษาไทยในประเทศจีนที่มีจำนวนมาก ซึ่งทางสาธารณะรัฐประชาชนจีนกำลังเร่งหาแผนรับรอง