svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เช็ก! วิธีรับเงิน "อุดหนุนบุตร " เงินเข้า 10 ก.ย. นี้

10 กันยายน 2564
2.6 k

เริ่มจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" 10 ก.ย. นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ เตือน! ผู้ปกรองอย่าลืมตรวจสอบบัญชี พร้อมดูเงื่อนไขการรับ-จ่ายเงิน

10 กันยายน 2564 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แจ้งว่า วันนี้ (10 ก.ย. 2564 ) โครงการเริ่มจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือน กันยายน 2564 ไปแล้วเรียบร้อย โดยธนาคารมีการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในนี้ (10 ก.ย . 64) ตามเวลาเปิด - ปิดของธนาคาร ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถเข้าไปตรวจสอบที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนบุตร ว่าเงินเข้าหรือไม่ได้ตลอดเวลา

 

เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว

 

เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

- ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

- ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 สิงหาคม 2564

- ผู้มีสิทธิที่ขึ้นสถานะ "รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง"

 

เงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนฯ ดังนี้

- จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน

- จ่ายตกเบิกย้อนหลังให้ตามสิทธิของท่าน

- ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ ที่มายื่นขอรับสิทธิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สิทธิที่ได้รับจะเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ ไม่ย้อนหลังให้ไปจนถึงเดือนที่เด็กเกิด

 

เช็ก! วิธีรับเงิน "อุดหนุนบุตร " เงินเข้า 10 ก.ย. นี้

ข้อแนะนำ

- หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ

 

- หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

 

-หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

 

เช็ก! วิธีรับเงิน "อุดหนุนบุตร " เงินเข้า 10 ก.ย. นี้

 

สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน  คลิกที่นี่

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เช็ก! วิธีรับเงิน "อุดหนุนบุตร " เงินเข้า 10 ก.ย. นี้