svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ศรีสุวรรณนำคณาจารย์ 48 สถาบันพบ รมว.แรงงานค้านกฎกระทรวง จป.แย่งงานบัณฑิต

09 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ศรีสุวรรณนำคณาจารย์ 48 สถาบันพบ รมว.แรงงานค้านกฎกระทรวง จป.แย่งงานบัณฑิต เพื่อยืนยันการคัดค้านและขอให้ทบทวนการออกกฎกระทรวงดังกล่าวเสียใหม่ และเปิดโอกาสให้หาทางออกเรื่องนี้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

9 กันยายน 2564  วันนี้ เวลา 14.00 น. ที่กระทรวงแรงงาน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำผู้แทนคณาจารย์จาก 48 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ผลิตบัณฑิตทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าพบนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.กระทรวงแรงงาน

 

เพื่อคัดค้านและขอให้ทบทวนการจัดทำ “(ร่าง)กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ......” ที่เอื้อต่อบุคคลทั่วไปที่ผ่านการอบรมก็สามารถเข้าทำงานในตำแหน่งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

 

ศรีสุวรรณนำคณาจารย์ 48 สถาบันพบ รมว.แรงงานค้านกฎกระทรวง จป.แย่งงานบัณฑิต

ทั้งนี้ในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ข้อ 21(3) ระบุว่า “ข้อ 21 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (3) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ” ซึ่งการกำหนดเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่องานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยอาจจะทำให้บัณฑิตที่จบใหม่ทางด้านนี้ตกงานกันเป็นจำนวนมาก

ศรีสุวรรณนำคณาจารย์ 48 สถาบันพบ รมว.แรงงานค้านกฎกระทรวง จป.แย่งงานบัณฑิต

 

ซึ่งเป็นที่น่าผิดสังเกต ว่าจำนวนบัณฑิตที่จบทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมปีหนึ่งๆประมาณ 12,000 คน แต่ทำไมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยังอ้างว่ายังขาดแคลน จนต้องออกกฎกระทรวงเปิดช่องให้มีการฝึกอบรมฯมาทดแทน ทั้งๆที่สถานประกอบการทั่วประเทศที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไปมีเพียง 16,027 แห่งเท่านั้น กรณีดังกล่าวจึงเป็นข้อพิรุธที่อาจเชื่อมโยงไปถึงคนบางกลุ่มที่อาจได้รับประโยชน์จากการจัดฝึกอบรมและการเอื้อประโยชน์ให้กับนายจ้างบางรายหรือไม่

 

ศรีสุวรรณนำคณาจารย์ 48 สถาบันพบ รมว.แรงงานค้านกฎกระทรวง จป.แย่งงานบัณฑิต

ศรีสุวรรณนำคณาจารย์ 48 สถาบันพบ รมว.แรงงานค้านกฎกระทรวง จป.แย่งงานบัณฑิต

ที่สำคัญตำแหน่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลด้านสุขภาพและอนามัยของแรงงานได้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตระหนัก ประเมิน และควบคุมปัจจัยคุกคามที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยจากอุบัติเหตุ และโรคจากการประกอบอาชีพ ดังนั้น จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยตรง จะใช้เพียงแค่คนที่เคยผ่านงานมา 5 ปีแล้วมาฝึกอบรม ไม่น่าจะตอบโจทย์ของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

ศรีสุวรรณนำคณาจารย์ 48 สถาบันพบ รมว.แรงงานค้านกฎกระทรวง จป.แย่งงานบัณฑิต

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงต้องนำผู้แทนคณาจารย์จาก 48 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศมาเรียนพบ รมว.แรงงาน เพื่อยืนยันการคัดค้านและขอให้ทบทวนการออกกฎกระทรวงดังกล่าวเสียใหม่ และเปิดโอกาสให้หาทางออกเรื่องนี้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุด เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้ลดมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานลงและจะทำให้เพิ่มจำนวนผู้ว่างงานในประเทศเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากบัณฑิตจบใหม่อาจถูกแย่งงานจากสายงานอาชีพอื่น ที่ไม่ได้จบมาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยตรงได้ นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

logoline