svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กระทรวงศึกษาธิการยัน ไม่เลื่อนเปิดเทอม 2

09 กันยายน 2564
30.1 k

กระทรวงศึกษาธิการยืนยัน ไม่เลื่อนเปิดเทอม 2 หวั่นส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก แต่จะเตรียมพร้อมรับมือในทุกเรื่องให้เดินหน้าได้มากที่สุด

9 กันยายน 2564 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ระบุถึงเหตุผลว่าทำไม ถึงไม่มีการเลื่อนเปิดเทอม หรือ พักการเรียนการสอนของเด็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในขณะนี้ เพราะจะส่งผล ต่อเด็กโดยตรง ซึ่งในขณะนี้ ทุกฝ่าย ทำได้หลายส่วนในความรับผิดชอบ ของตัวเอง ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ การเรียนรู้ของเด็ก ช่วงอายุของเด็ก กับสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ ต้องพัฒนาการไปตามขั้นตอน

 

กระทรวงศึกษาธิการยัน ไม่เลื่อนเปิดเทอม 2

ไม่ว่าจะเป็นเซลล์สมอง หรือพัฒนาการอื่นๆ การที่จะให้หยุดเรียนไปเลย คิดว่า จะสูญเสียโอกาสของนักเรียน จริงต้องหาวิธีเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ แต่ต้องทำไม่ให้เครียด และเป็นผลกระทบระยะยาว ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่า ถ้าต้องเรียนออนไลน์ เด็กต้องไม่มีการบ้านเยอะ ครูต้องไม่สอนเต็ม ต้องจัดเนื้อหา ทฤษฎี และ ไปปฏิบัติให้บูรณกาการ ไม่ให้เด็กอยู่แต่คอมพิวเตอร์ 

 

อีกทั้งยังมีการทำงานร่วมกับกรมอนามัย เรื่องสุขภาพของเด็ก รวมถึง กรมสุขภาพจิต ในเรื่อง ความเครียดของเด็ก ครู และขยายต่อไปที่ ผู้ปกครอง เพราะเขาก็มีความเสี่ยงความเครียดเหมือนกัน ซึ่งตอนนี้ สิ่งที่ได้ค้นพบ คือ ความแตกต่าง และ หลากหลาย วิธีการสอน ที่มีทั้งดี และ ไม่ดี หลักจากนี้ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ นำไปปรับใช้ และเผยแพร่ ให้กับครู อื่นๆ ต่อไป เพราะถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ปัจจุบันการเรียนการสอน มีหลากหลายวิธี และไม่ได้เรียนออนไลน์อย่างเดียว สถาบันการศึกษา ทั้งประเทศ มีข้อมูลสถานศึกษาทั้งหมด ประมาณ 3 หมื่น 5 พันสถานศึกษา (จากข้อมูลวันที่ 8 กันยายน) ในแต่ละสถานศึกษา มีการเรียนทั้งแบบ ออนไลน์  ออนดีมาน ออนแอร์ ออนแฮนด์ และ ออนไซต์ ซึ่งสามารถเลือกหลายวิธี เพื่อให้เด็กเรียนรู้ และ เกิดคุณภาพกับเด็กมากที่สุด

 

และนอกจากนี้ สถานศึกษาในบางพื้นที่ ก็มีการจัดทำโรงเรียนแซนด์บอกซ์ ไปแล้วเกือบ 50 โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นโรงเรียนประจำ ดำเนินการมาแล้ว ตั้งแต่ช่วง กรกฎาคม – สิงหาคม จนตอนนี้ ประสบความสำเร็จ