svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมควบคุมโรค ย้ำเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไปได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทุกคน

09 กันยายน 2564
1.4 k

กรมควบคุมโรค ย้ำเด็กที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไปได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทุกคน หลังฝ่ายวิชาการเห็นชอบแล้ว โดยเตรียมนำเข้า ศบค.เพื่อไฟเขียวพรุ่งนี้

วันนี้ (9 ก.ย.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความกังวลในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ว่า การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ตามการขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ที่นำมาขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปทุกกลุ่ม

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
 

ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก และ FDA สหรัฐอเมริกา ดังนั้น เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปฉีดได้ทุกคน รวมถึงคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ที่ขึ้นกับคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติที่เป็นคณะหลักในการพิจารณาการให้วัคซีน ก็ให้การรับรองแล้ว นอกจากนั้น เราได้นำเรื่องนี้เพื่อขอความเห็นชอบจาก ศปก.สธ. ซึ่งฝ่ายวิชาการเห็นชอบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การนำเข้า ศบค.พรุ่งนี้ (10 ก.ย.)

กรมควบคุมโรค ย้ำเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไปได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทุกคน

“ส่วนข้อแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยก็เป็นกลุ่มนักวิชาการ ซึ่งก็มีข้อแนะนำที่เห็นต่างกันไป โดยเฉพาะเรื่องใหม่ๆ โดยทางราชวิทยาลัยฯ ก็ระบุว่าฉีดในเด็ก 16 ปีขึ้นไปได้ เราก็ได้นำคำแนะนำมาพิจารณาด้วย ไม่ได้ละเลย อย่างไรก็ตาม แม้ทางหลักการจะฉีดได้ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปแต่ในทางปฏิบัติวัคซีนไฟเซอร์ที่เข้ามา 2 ล้านโดสแรก เราก็อาจจะนำไปฉีดในเด็ก 16 ปีขึ้นไปก่อน” นพ.โอภาส กล่าว