svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ศาลให้เซเว่นฯชนะคดี ลอกสูตรโตเกียวบานาน่า

09 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ศาลพิพากษาให้ เซเว่นอีเลฟเว่น ชนะคดี หลังถูกเขียนบทความกล่าวหาลอกเลียนสูตรสอดไส้ครีมคัสตาร์ดรสกล้วย รังแกผู้ประกอบการรายย่อย พร้อมสั่งคนเขียนชดใช้ค่าเสียหาย

9 กันยายน 2564 เมื่อวันที่ 8 ก.ย. สำนักบริหารการสื่อสารองค์กร บมจ.ซีพี ออลล์ แจ้งประกาศว่า ตามที่เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2558 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น ถูก นายชิน รติธรรมกุล เขียนและเผยแพร่บทความหมิ่นประมาทจำนวน 2 ตอน ในเว็บไซต์โอเคเนชั่นในทำนองว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทใหญ่ แต่ไปรังแกผู้ประกอบการรายย่อยที่เสนอสินค้าเข้ามาขายในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ด้วยการลอกเลียนสูตรสอดไส้ครีมคัสตาร์ดรสกล้วยของผู้ประกอบการรายย่อย แล้วนำไปทำการค้าหาประโยชน์เอง 

ศาลให้เซเว่นฯชนะคดี ลอกสูตรโตเกียวบานาน่า

โดยบทความดังกล่าวถูกส่งต่อในสังคมออนไลน์ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในการประกอบการของบริษัทฯ

 

บริษัทฯ จึงได้แจ้งความดำเนินคดีอาญาแก่นายชิน ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และ 328 

 

ต่อมา พนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ฟ้องนายชินเป็นจำเลย ข้อหาหมิ่นประมาทตามบทกฎหมายดังกล่าว ต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.2843/2559 ซึ่งนายชิน ได้เปิดเผยความจริงว่า นายชินได้รับข้อมูลและเนื้อหาบทความดังกล่าวมาจาก นางสาว พ. โดยที่นายชินเองก็ไม่ทราบว่าเป็นความจริงหรือไม่ และได้จัดทำบทความไปโดยไม่เคยสอบถามความเป็นจริงจากบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงหลักฐานในการดำเนินคดีให้เห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีการกระทำใดที่จะไปกระทำหรือเอาเปรียบผู้ประกอบการรายย่อยตามที่กล่าวหาในบทความ 

นายชินได้ทำหนังสือแสดงความรู้สึกเสียใจและขอโทษบริษัทฯ ต่อหน้าศาล โดยนายชินยินดีที่จะแก้ไขฟื้นฟูความเสียหาย บริษัทฯ จึงได้แสดงน้ำใจโดยไม่ต้องการดำเนินคดีกับบุคคลที่ได้รู้สำนึก และไม่ใช่ตัวการที่แท้จริง ด้วยการถอนคำร้องทุกข์ไม่ติดใจดำเนินคดีอาญาและไม่ติดใจเรียกค่าเสียหายจากนายชิน คดีจึงได้ระงับไปตามคดีอาญาแดงที่ อ.987/2560 แต่นายชินกลับไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ที่ได้กระทำต่อหน้าศาลดังกล่าว บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องฟ้องนายชินในข้อหาผิดสัญญาต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.860/2560 

ศาลให้เซเว่นฯชนะคดี ลอกสูตรโตเกียวบานาน่า

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีดังกล่าว และคดีถึงที่สุดแล้ว โดยศาลพิพากษาว่า นายชินเป็นฝ่ายผิดสัญญา และนายชินต้องลงประกาศบันทึกในเว็บไซต์โอเคเนชั่นภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับคำบังคับต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 8 เดือน 26 วัน นายชินต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่บริษัทฯ ด้วย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องชี้แจงให้ประชาชน และเรียนย้ำต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงการใช้วิจารณญาณ ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลใด ๆ ในสังคมออนไลน์ รวมตลอดถึงเพื่อป้องปรามมิให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นใด แสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยการใส่ความผู้อื่น หรือการทำการตลาดด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่เกิดกับบริษัทฯ อีกต่อไปด้วย 

logoline