svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

อบจ.กระบี่ทุ่มงบจัดซื้อ ATK 50,000 ชุด

08 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กระบี่ - อบจ.กระบี่ทุ่มงบ 12.5 ล้านจัดซื้อตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองหรือ ATK (COVID-19 Antigen test self-test kits) 50,000 ชุด มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่นำไปใช้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19

8 กันยายน 2564 ที่กองสาธารณสุข อบจ.กระบี่ กระบี่(อบจ.กระบี่หลังเก่า) ถนนอุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ดร.สมศักดิ์  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการมอบชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองหรือ ATK (COVID-19 Antigen test self-test kits) จำนวน 50,000 ชุด งบประมาณ จำนวน 12,500,000 บาท
             
เพื่อมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ในการนำไปใช้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดกระบี่ โดยมีนายดำริห์ ประคีตะวาทิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
             
 ดร.สมศักดิ์  กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรง โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการ แต่สามารถแพร่เชื้อโรคได้เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่สูงมาก ประกอบกับเชื้อโรคได้กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์และสามารถแพร่กระจายได้ง่าย และสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกระบี่มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

อบจ.กระบี่ทุ่มงบจัดซื้อ ATK  50,000 ชุด
             

 อบจ.กระบี่เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกัน ระงับ และควบคุมโรคโดยเร่งด่วน อันเป็นการแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินในจังหวัดในเบื้องต้น ประกอบกับมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-C0V-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) 
                อบจ.กระบี่ทุ่มงบจัดซื้อ ATK  50,000 ชุด
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ในเรื่อง ขอสนับสนุนชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จำนวน 50,000 ชุด เพื่อใช้ในประชาชนทั่วไปในจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นแนวทางการคัดกรองและป้องกันโรค COVID-19 โดยการใช้ Antigen test kit (ATK) ในกลุ่มประชาชนทั่วไป ในแต่ละหมู่บ้านของจังหวัดกระบี่”
              

นายก อบจ.กระบี่กล่าวอีกว่า สำหรับการใช้ Antigen test kit (ATK) จะใช้ในการตรวจคัดกรองโรคในหมู่บ้านที่มีประวัติผู้ป่วยในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ป่วยเลย โดยสุ่มคัดกรองประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า 50 คนต่อหมู่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งและใช้ในการสุ่มตรวจคัดกรองโรคในสถานที่ที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น 

อบจ.กระบี่ทุ่มงบจัดซื้อ ATK  50,000 ชุด
              
และพื้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น แคมป์คนงาน, แพปลาร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ, หรือกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มอย่างหนาแน่น ฯลฯ จุดละไม่น้อยกว่า 20-30 คน อย่างน้อยทุกสัปดาห์ โดยควรหมุนเวียนสุ่มตรวจ ทุก Settings ซึ่งการดำเนินการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 โดยการใช้ ATK ดำเนินการในช่วงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 อย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเดือนตุลาคม 2564 นี้

ภาพ/ข่าว โดย: 
สิทธิชัย สิขวัตร จ.กระบี่

logoline