อาลัย "สุวรรณี ชลานุเคราะห์" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เสียชีวิตแล้วในวัย 95 ปี โดยเป็นนางรำละครหลวง สำนักพระราชวังรุ่นสุดท้าย

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า นางสุวรรณี ชลานุเคราะห์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ – ละครรำ) พุทธศักราช 2533 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 19.42 น. ที่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากอาการลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดปอด สิริรวมอายุ 95 ปี 4 เดือน

 

"สุวรรณี ชลานุเคราะห์" ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตในวัย 95 ปี

โดยทายาทได้ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 9 ก.ย.2564 เวลา 17.30 น. ณ ศาลา 1 และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน เวลา 18.00 น. ณ ศาลา 1 วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ย.64 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี


 

อธิบดี สวธ. เปิดเผยอีกว่า นอกจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน แล้ว ในยามที่ศิลปินฯ เสียชีวิต ยังให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ

 

ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท และขอพระราชทานเพลิงศพให้ ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ

"สุวรรณี ชลานุเคราะห์" ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตในวัย 95 ปี

 

สำหรับประวัติของ"แม่ครูสุวรรณี"

นางสุวรรณี ชลานุเคราะห์ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2469 ที่จังหวัดนนทบุรี เป็นละครหลวง สำนักพระราชวังรุ่นสุดท้าย ปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นนาฏศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ทั้งแบบพื้นเมืองและแบบราชสำนัก เคยแสดงเป็นตัวเอกในละครแบบต่างๆ ให้กรมศิลปากรมาแล้วมากมายหลายเรื่องหลายตอน บทบาทที่ได้รับการยกย่องและนิยมชมชอบจากผู้ชมมากที่สุด “ตัวพระ” เช่น อิเหนา สังข์ทอง พระไวย ไกรทอง สัตยวาน บางครั้งก็แสดงเป็น “นางเอก” เช่น ละเวงวัลลา เป็นต้น

 

แม่ครูสุวรรณี เป็นผู้อนุรักษ์แบบแผนท่ารำนาฏศิลป์ไทย และละครรำไว้ได้มากที่สุด เคยแสดงและนำคณะไปแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในหลายประเทศ ได้ถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์ให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ หลายแห่ง เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมคุณธรรม และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ให้แก่สาขาวิชาชีพมาเป็นเวลากว่า 50 ปี จนเป็นที่ยอมรับกันในวงการนาฏศิลปินว่า เป็นผู้มีความสามารถสูงยิ่งต่อเนื่องมาตลอด ท่านจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ – ละครรำ) พุทธศักราช 2533

"สุวรรณี ชลานุเคราะห์" ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตในวัย 95 ปี

"สุวรรณี ชลานุเคราะห์" ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตในวัย 95 ปี

"สุวรรณี ชลานุเคราะห์" ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตในวัย 95 ปี

"สุวรรณี ชลานุเคราะห์" ศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตในวัย 95 ปี