ทีมกรู๊ป เผยพายุไต้ฝุ่นโกนเซิน (#13) มีผลต่อไทยเล็กน้อย และพายุไต้ฝุ่นจันทู (#14) ไม่มีผลต่อไทย มีฝนตกหนักบางพื้นที่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

8 กันยายน 2564 นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)  หรือทีมกรุ๊ป เปิดเผยว่า

 

พายุไต้ฝุ่นโกนเซิน(#13) มีผลต่อไทยเล็กน้อย และพายุไต้ฝุ่นจันทู(#14) ทั้ง 2 ลูก จะไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง

 

โดยในวันที่ 10 - 17 ก.ย. นี้ประเทศไทยจะมีฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักเป็นบางแห่ง กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ

 

อิทธิพลของพายุโกนเซินจะมีขึ้นในช่วงวันที่ 13 - 15 ก.ย. นี้ โดยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครพนม บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี น่านและเชียงรายเท่านั้น

 

โดยพายุไต้ฝุ่นโกนเซิน (#13:Conson=ภูเขาเวียดนาม) และพายุไต้ฝุ่นจันทู (#14:Chantu=ดอกซ่อนกลิ่นกัมพูชา) ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพายุลูกที่ 13 และ 14 ของปีนี้

 

พายุโกนเซิน เคลื่อนที่ผ่านฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้แล้ว และเคลื่อนที่ต่อมาทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อย จะเพิ่มความแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 1 (สูงสุด=5) และ วันที่ 13 ก.ย. เริ่มมีฝนตกปานกลางที่เกาะไหหลำและชายฝั่งทะเลเวียดนามตั้งแต่เมืองวินถึงเมืองดานัง วันที่ 14 ก.ย. ฝนตกหนักที่ กรุงฮานอย  เมืองวิน เมืองธัญฮว้า และพื้นที่โดยรอบ

 

วันที่ 15 กันยายน ฝนตกปานกลาง ถึงฝนตกหนัก เป็นบางแห่ง ในระยะสั้นๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี เลย น่านและเชียงราย

ส่วนพายุไต้ฝุ่นจันทู (#14:Chantu=ดอกซ่อนกลิ่นกัมพูชา) ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพายุลูกที่ 14 ของปีนี้ เคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อย วันที่ 10 และ 11 ก.ย. จะเพิ่มความแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 4 (สูงสุด=5) เคลื่อนที่ผ่านช่องแคบระหว่างฟิลิปปินส์กับไต้หวัน

 

วันที่ 11 และ 12 ก.ย. จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากที่ เมืองเกาสง ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวัน  วันที่ 13 ก.ย. ฝนตกหนักถึงหนักมาก ที่นครไทเปทางตอนเหนือของเกาะไต้หวัน และพื้นที่ทางตอนใต้ของเมืองเวินโจว  เมืองหนิงเต๋อ กับเมืองฝูโจว 

 

วันที่ 14, 15 และ 16 ก.ย. ฝนตกหนักที่เมืองเวินโจวและในพื้นที่โดยรอบ ตกซ้ำอยู่ที่เดิมถึง 3 วัน ต้องระวังการเกิดน้ำท่วมขัง ในที่ลุ่มต่ำเป็นเวลานาน วันที่ 17 ก.ย. ฝนตกหนักที่เมืองซ่างเหราทางตะวันตกของเมืองเวินโจว วันที่ 18 - 19 ก.ย. ฝนตกหนักไปถึง เมืองหวู่ฮั่นด้วย

 

"พายุไต้ฝุ่น" ที่จะมีขึ้น 13-15 ก.ย.  ไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง