svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

เริ่มแล้ว!! กทม.นำรถฉีดวัคซีนถึงบ้าน เน้นสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กลุ่มเสี่ยง

08 กันยายน 2564
678

กทม.จัดบริการใหม่ รถฉีดวัคซีนถึงบ้าน BMV เป้าหมายระยะแรก ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค-ผู้พิการ ชี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ปชช.-ลดความแออัด สามารถฉีดได้ 1,000 คนต่อวัน

8 กันยายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีควัดซีนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ที่วัดเทพนารี เขตบางพลัด 

 

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เร่งขับเคลื่อนมาตรการป้องกันโรคเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติคเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและการลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด

 

ที่ผ่านมานอกจากการเร่งจัดหาสถานที่รักษาพยาบาลให้แก่ประชาชน ด้วยการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ และให้การดูแลประชาชนที่ทำการแยกกักตัวที่บ้าน  การจัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนแล้ว กรุงเทพมหานครยังให้ความสำคัญกับการบริการวัคซีนให้แก่ประชาชนให้เร็วที่สุดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดและให้เกิดความรุนแรงของโรคน้อยที่สุด ซึ่งกรุงเทพมหานครนำวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรฉีคเชิงรุกในสถานที่เสี่ยงชุมชน ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มและทุกคนอย่างทั่วถึง

 

เริ่มแล้ว!! กทม.นำรถฉีดวัคซีนถึงบ้าน เน้นสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กลุ่มเสี่ยง

สำหรับหน่วยบริการฉีดวัดซีนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) เป็นอีกหนึ่งในนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการวัคซีนเชิงรุกแก่ประชาชน โคยมีหลักการคือ 

 

1.ประชาชนได้รับความสะดวก ไม่ต้องเดินทางไกล ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 จากการเดินทาง โดยเฉพาะทางรถสาธารณะ เนื่องจากรถBMVสามารถเคลื่อน ไปให้บริการตามจุดต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนได้ 

 

2.สามารถเคลื่อนย้ายจุดฉีดได้ รวคเร็ว เนื่องจากใช้เวลาการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไม่มาก 

 

3.คนไม่แออัด เวลารอฉีดไม่นาน เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่จะ สำรวจและจัดระบบผู้ที่จะเข้ามารับวัคซึนล่วงหน้า ทั้งกลุ่มคนไร้บ้านและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีในการจองรับบริการวัคซีนทางช่องทางอื่นๆได้ 

เริ่มแล้ว!! กทม.นำรถฉีดวัคซีนถึงบ้าน เน้นสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กลุ่มเสี่ยง

4.หากพบมีการระบาคเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) รถ BMV สามารถเข้าพื้นที่ชุมชนรอบๆได้ทันทีเพื่อบริการวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชาวชุมชน โดยจะคำเนินการต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถให้บริการวัดซีนแก่กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน ซึ่งในระยะแรกได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้บริการ คือ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค, ผู้พิการ และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก

 

โดยศูนย์บริการสาธารสุขร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่จะสำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติ และประสานหน่วย BMV เพื่อจัดคิวให้บริการในชุมชน และในอนาคตจะขยายให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

 

เริ่มแล้ว!! กทม.นำรถฉีดวัคซีนถึงบ้าน เน้นสร้างภูมิคุ้มกันหมู่กลุ่มเสี่ยง

สำหรับขั้นตอนการให้บริการ ประกอบด้วย ก่อนรับบริการ ผู้เข้ารับบริการต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นและลงนามยินยอมรับบริการวัคซีน จากนั้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (แสดงบัตรประจำตัวประชาชน) รับการฉีควัคซีน พักรอสังเกตอาการ 30 นาที และรับใบนัคเข็ม 2 ซึ่งทุกขั้นตอนจะเป็นการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ รถ BMV คันเดียว
 

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการทดลองฉีดวันแรก และจะปูพรมฉีดเชิงรุกในวันที่ 10 กันยายน นี้ โดยศักยภาพของ BMV สามารถฉีดได้ 1,000 คน ต่อวัน โดยจะฉีดจุดละ 200 คน เท่านั้น

 

ทั้งนี้ยังใช้พยาบาลฉีดวัคซีนเพียงแค่ 3 คนเท่านั้น ซึ่งต่างจากการฉีดวัคซีนตามสถานที่ต่างๆที่ต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก ส่วนวัคซีนที่นำมาฉีดจะเป็นยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้าที่ได้รับแบ่งมาจากกระทรวงสาธารณะสุข ส่วนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กนั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการหารือและเตรียมความพร้อม คาดว่าจะได้ผลสรุปเร็วๆนี้