svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าวทั่วไทย

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตมั่นใจผู้ติดเชื้อจะคลี่คลายใน 2 สัปดาห์

ภูเก็ต - ผู้ว่าฯ ภูเก็ตมั่นใจสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อจะคลายภายใน 2 สัปดาห์นี้ พร้อมเปิดแนวทางควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังกระจายเต็มพื้นที่ ขณะที่มั่นใจภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เดินหน้าไปหลังพบยอดจองสูง

8 กันยายน 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวชี้แจงในโครงการผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน ประจำเดือนกันยายน 2564 ถึงภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 และการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ว่า ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันละกว่า 200 คน เนื่องจากมีการลงพื้นที่ปูพรมคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว แรงงานประมงและชุมชนแออัด แต่ส่วนใหญ่ 85 % เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ที่ไม่แสดงอาการเนื่องจากส่วนใหญ่จะมีการฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม คาดว่าทุกอย่างจะคลี่คลายภายในเดือนกันยายนนี้ 

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตมั่นใจผู้ติดเชื้อจะคลี่คลายใน 2 สัปดาห์
 

“การขับเคลื่อนต่อจากนี้ ได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวเพิ่มมากขึ้น ด้วยการเฝ้าระวังและตรวจสอบบ้านหรือชุมชนที่มีประชาชนกลุ่ม 608 หรือเคสผู้ป่วยที่จะต้องรีบแจ้งและนำส่งเข้าสู่กระบวนการรักษา พร้อมจัดทำแนวทางบริหารจัดการกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวในรูปแบบ Home isolation เพื่อกักตัวในพื้นที่ท้องถิ่นหรือชุมชนเป็นการลดปริมาณหนาแน่นของเตียงในโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลหลัก เพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดง และเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่ม 608 เนื่องจากพบว่าจากจำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 28 ราย ร้อยละ 90 เป็นกลุ่มผู้มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 80 เป็นกลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และอีกร้อยละ 70 เป็นผู้ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบโดส จึงต้องเร่งค้นหาและดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608 อย่างครอบคลุมและทั่วถึงโดยเร็วที่สุด พร้อมระดมฉีดบูธเตอร์ เข็ม 3 สำหรับผู้รับซิโนแวค 2 เข็มเมื่อเมษายนให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้” 

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตมั่นใจผู้ติดเชื้อจะคลี่คลายใน 2 สัปดาห์
 

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตมั่นใจผู้ติดเชื้อจะคลี่คลายใน 2 สัปดาห์

นายณรงค์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของผลการปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ในช่วงสอง 2 เดือนเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 มีจำนวน 29,077 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพียง 88 คน ถือเป็นจำนวนที่น้อยมาก และมีรายได้เข้ามาแล้วกว่า 1,600 ล้านบาท ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 3,800 ล้านบาท และขณะนี้มียอดจองห้องพักแล้วจำนวน 492,405 คืน โดยตลอดเดือนกันยายนนี้อยู่ที่ 125,434 คืน หรือร้อยละ 24 และพบว่าในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ถึงกุมภาพันธ์ 2565 มียอดจองห้องพักแล้วอยู่ที่ 40,312 คืน หรือร้อยละ 8 ถือเป็นสถานการณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านการบริการของสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA Plus สูงถึงร้อยละ 84 รองลงมา คือ ความพอใจในส่วนของอัธยาศัยของคนไทยและชาวภูเก็ต ร้อยละ 81 สำหรับประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิสราเอล เยอรมัน และฝรั่งเศส โดยจุดหมายปลายทางยอดนิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ และกระบี่ 

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตมั่นใจผู้ติดเชื้อจะคลี่คลายใน 2 สัปดาห์
ภาพ / ข่าว โดย:
สาลินี ปราบ จ.ภูเก็ต