เอ๋ อุนารินทร์ ยืนยัน แคนนาบิซ เวย์ พร้อมวางระบบ“นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ” ตอบโจทย์การปลูกกัญชง-กัญชาได้ในทุกสภาวะ ด้วยระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมที่ปรับให้เหมาะสมกับทุกสายพันธุ์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

คุณอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด (Cannabiz Way Co.,Ltd.) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดี เพื่อร่วมกันพัฒนา “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ” หรือ Cannabis Smart Farm (CSF) เพื่อนำมาใช้ในการปลูกกัญชง-กัญชา คุณภาพระดับเมดิคอลเกรด (Medical Grade)

เอ๋ อุนารินทร์ เผย CSF ปลูกกัญชง-กัญชาได้ในทุกสภาวะ ทุกสายพันธุ์


ซึ่งได้ออกแบบและพัฒนา ระบบปลูกกัญชง-กัญชาอัจฉริยะ Cannabis Smart Farm (CSF) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการติดตั้งระบบในพื้นที่ปลูกของบริษัทที่จัดตั้งเป็น “CBD Agro-Tech Center” บนเนื้อที่กว่า 36 ไร่ ด้วยระบบการควบคุมสภาพแวดล้อมที่ปรับให้เหมาะสมกับทุกสายพันธุ์ เพื่อรองรับการปลูกกัญชง-กัญชาคุณภาพได้มากกว่า 250,000 ต้นต่อปี

 

เอ๋ อุนารินทร์ เผย CSF ปลูกกัญชง-กัญชาได้ในทุกสภาวะ ทุกสายพันธุ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการขยายพื้นที่การผลิตให้ครอบคลุมกว่า 1,000 ไร่ ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อการลงทุนสูงที่สุด และได้กัญชง-กัญชาคุณภาพป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ

โดยหัวใจของธุรกิจกัญชง-กัญชา คือ การคัดสรรเมล็ดพันธุ์และการปลูกอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ได้วัตถุดิบต้นน้ำที่มีคุณภาพดีที่สุด เพื่อป้อนสู่ทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหาร อาหารเสริม เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยารักษาโรค และจากข้อกฎหมายที่กำกับดูแลกัญชง-กัญชา กำหนดให้ทุกภาคธุรกิจต้องใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 29 มกราคม 2564 จึงทำให้การเพาะปลูกกัญชง-กัญชาเพื่อใช้เองในประเทศ เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้

 

เอ๋ อุนารินทร์ เผย CSF ปลูกกัญชง-กัญชาได้ในทุกสภาวะ ทุกสายพันธุ์ 

ปัจจุบัน เมล็ดพันธุ์กัญชง-กัญชาที่ได้รับการรับรองในประเทศมีอยู่จำกัด และส่วนใหญ่ให้สารสำคัญคือ CBD ต่ำ ทำให้ไม่สามารถสกัดสารสำคัญมาใช้ได้เพียงพอต่อความต้องการในภาคธุรกิจ ในช่วงแรกจึงต้องมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ

เอ๋ อุนารินทร์ เผย CSF ปลูกกัญชง-กัญชาได้ในทุกสภาวะ ทุกสายพันธุ์

เอ๋ อุนารินทร์ เผย CSF ปลูกกัญชง-กัญชาได้ในทุกสภาวะ ทุกสายพันธุ์

 

แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง จึงทำให้การปลูกกัญชง-กัญชาที่นำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ มักประสบปัญหาการควบคุมปัจจัยในการเพาะปลูกไม่ได้ จึงทำให้ผลผลิตที่ได้ต่ำกว่าการลงทุน

 

เอ๋ อุนารินทร์ เผย CSF ปลูกกัญชง-กัญชาได้ในทุกสภาวะ ทุกสายพันธุ์

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด