svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ม.33 ได้เฮ! ครม. เคาะแล้ว รับเงินเยียวยาอีก 2,500 บาท

07 กันยายน 2564
7.1 k

ครม.เคาะใช้เงินกู้อีก 1.6 หมื่นล้านบาท เยียวยาประกันสังคม ม.33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด กทม.ปริมณฑลอีก 1 เดือน จ่าย 9 กลุ่มอาชีพอีก 2500 บาท/คน

7 กันยายน 2564 รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้ใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท อีก 16,103 ล้านบาท ในการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มอาชีพ อีก 1 เดือน อีกคนละ 2,500  

 

เมื่อรวมกับเงินที่จ่ายรอบแรกไปแล้วผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้เงินเยียวยารวมเป็นเงิน 5,000 บาท 


โดยผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจะเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร 

 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้รับเงินตามจำนวนพนักงานคนละ 3,000 บาท ต่อพนักงานหนึ่งคน จำนวนพนักงานไม่เกิน 200 คน หรือบริษัทละไม่เกิน 6 แสนบาทด้วย