บอร์ดบีโอไอ เคาะ 3 มาตรการหนุนพัฒนาวัคซีนและผลิตยาบรรเทาผลกระทบโควิด รวมทั้งเร่งส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า และโครงการสีเขียวลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ ระบุ ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาเห็นชอบมาตรการสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่

บอร์ดบีโอไอเว้นภาษีหนุน วัคซีน-ยา สู้โควิด

1. สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนและ/หรือยาในประเทศ และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถนำเงินสนับสนุนแก่โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐมาขอสิทธิประโยชน์ตามคุณค่าของโครงการ ซึ่งกรณีที่เงินสนับสนุนมีมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ 1 ของยอดขายของโครงการใน 3 ปีแรกรวมกัน หรืออย่างน้อย 200 ล้านบาท จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก 1-3 ปี และเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในสัดส่วนร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ จะเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในสัดส่วนร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายเท่านั้น เป็นต้น

บอร์ดบีโอไอเว้นภาษีหนุน วัคซีน-ยา สู้โควิด

2. กระตุ้นไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยขยายขอบข่ายของประเภทกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า และรถโดยสารไฟฟ้า และรถบรรทุกไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ ให้ครอบคลุมการผลิตแพลตฟอร์มสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่สามารถนำไปใช้งานร่วมกันได้ พร้อมเปิดให้ส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตรถจักรยานไฟฟ้า ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นต้น

บอร์ดบีโอไอเว้นภาษีหนุน วัคซีน-ยา สู้โควิด

3. ขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น เพิ่มขอบข่ายมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการย่อยด้านการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมกรณีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี สัดส่วน 50% ของเงินลงทุน เป็นต้น

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด