svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ภาพรวมยอดการฉีดวัคซีน ทั้งหมด (28 ก.พ. - 6 ก.ย. 64)

07 กันยายน 2564

ยอดการฉีดวัคซีนของวานนี้ และภาพรวมยอดการฉีดวัคซีนสะสม ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 กันยายน 2564 รวมทั้งหมด 36,635,271 โดส ใน 77 จังหวัด

7 กันยายน 2564 จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 6 ก.ย. 64) รวม 36,635,271 โดส ใน 77 จังหวัด 

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 6 กันยายน 2564

ยอดฉีดทั่วประเทศ 722,377 โดส

  • เข็มที่ 1 : 320,197 ราย
  • เข็มที่ 2 : 400,713 ราย
  • เข็มที่ 3 : 1,467 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 25,554,456 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 10,475,325 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 605,490 ราย

ภาพรวมยอดการฉีดวัคซีน ทั้งหมด (28 ก.พ. - 6 ก.ย. 64)

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์