background-defaultbackground-default
ศธ.แจงกลุ่ม "นักเรียนเลว" ไม่เคยบังคับเด็กเรียนออนไลน์

จากกรณีกลุ่มนักเรียนเลวจัดกิจกรรม "Strike หยุดเรียนออนไลน์" ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายนนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าที่ผ่านมามีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ยืนยันไม่เคยบังคับเรียนออนไลน์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

7 กันยายน 2564 จากกรณีกลุ่มนักเรียนเลวจัดกิจกรรม "Strike หยุดเรียนออนไลน์" ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายนนี้  โดยข้อเรียกร้องในการ Strike  5 ข้อด้วยกัน คือ ให้กระทรวงศึกษาธิการปรับรูปแบบการศึกษาเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน / ต้องทำให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนออนไลน์ อีกทั้งต้องช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการเรียนออนไลน์  

ล่าสุด เลขาธิการ สพฐ. นายอัมพร พินะสา กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการพร้อมรับฟังข้อเรียกร้องของน้องๆ ทุกคน ที่ผ่านมามีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่น ไม่ได้มีการบังคับว่าต้องเรียนแบบใดแบบหนึ่ง ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคน และความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการเรียนออนไลน์ก็เป็นเพียง 1ใน 5 รูปแบบ ที่เรากำหนดให้นักเรียนเลือกอยู่แล้ว ถ้านักเรียนคนใดไม่อยากเรียนออนไลน์ก็สามารถไปเลือกเรียนแบบอื่นตามบริบท และความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน คือ 1. ON-AIR  2. ONLINE  3. ON–DEMAND  4. ON-HAND และ 5. ON–SITE  ไม่จำเป็นว่าโรงเรียนที่ปิดเรียนต้องใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว

ศธ.แจงกลุ่ม "นักเรียนเลว" ไม่เคยบังคับเด็กเรียนออนไลน์

ก็ไม่แน่ใจเหตุผลของน้องๆที่อออมาเรียกร้องว่าไม่อยากเรียนออนไลน์ด้วยเหตุผลอะไร เพราะกระทรวงไม่ได้กำหนดให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์อย่างเดียว  เราต้องเข้าใจว่าการศึกษามันไม่สามารถหยุดนิ่งได้  เด็กนักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้ในการต่อยอดทักษะชีวิตเพื่อเอาความรู้มาใช้ในชีวิตของแต่ละคน เพราะฉะนั้นการเรียนของนักเรียน ว่าใครจะเรียนอะไร วิธีการไหน คิดว่ามันอยู่ที่ตัวของเด็กคนนั้นว่าเขาต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองหรือไม่ เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติน้องๆเลือกได้อยู่แล้ว 

ศธ.แจงกลุ่ม "นักเรียนเลว" ไม่เคยบังคับเด็กเรียนออนไลน์

"ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าวันนี้ กระทรวงต้องดูแลการศึกษาของเด็ก 11 ล้านคน นักเรียนแต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเอง เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนว่าใครจะเรียนอะไร แบบไหน อยู่ระหว่างครูกับผู้ปกครองและนักเรียนแต่ละคนเป็นสำคัญ เรื่องนี้กระทรวงมีการสั่งการไปชัดเจน ว่าตัดเสื้อตัวเดียวจะใส่ทั้งหมดไม่ได้ ห้องเรียนแต่ละที่ พื้นที่แต่ละแห่งคุณครูจะเป็นผู้ดำเนินการ ถ้าน้องๆคนไหนรู้สึกว่าไม่สบายใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีใด ทางกระทรวงเองได้แจ้งวิธีปฏิบัติไปทางโรงเรียนและคุณครูทุกคนแล้ว่าว่า 1.ให้ยืดหยุ่น ปรับวิธีการเรียน ให้เปลี่ยนวิธีการสอน ปรับวิธีการวัดและประเมินผล บนบริทบความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ "

ศธ.แจงกลุ่ม "นักเรียนเลว" ไม่เคยบังคับเด็กเรียนออนไลน์

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด