svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

สั่งปิดหมู่บ้านแม่สามแลบ-หลังคลัสเตอร์สบเมยระบาดหนัก

07 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

แม่ฮ่องสอน -นายอำเภอสบเมย ออกคำสั่งด่วนปิดหมู่บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นการด่วน หลังคลัสเตอร์สบเมยระบาดเอาไม่อยู่ ด้าน ผวจ.ลงพื้นที่ประชุมเครียด

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสิทธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปเป็นประธานในการประชุมด่วน เกี่ยวกับการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ อ.สบเมย โดยได้มีการจัดประชุมที่ห้องประชุมของ ที่ว่าการอำเภอสบเมย โดยห้ามสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว คาดว่าคงเป็นการประชุมที่ลับสุดยอด ในการแก้ไขปัญหาการระบาดในรูปแบบคลัสเตอร์ในพื้นที่ อ.สบเมย ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สั่งปิดหมู่บ้านแม่สามแลบ-หลังคลัสเตอร์สบเมยระบาดหนัก

ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นายผอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ได้ออกหนังสือด่วนที่ มส 0618/2193 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถึงผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของอำเภอสบเมย มีแนวโน้นติดเชื้อเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการเฝ้าระวังและดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง  สั่งปิดหมู่บ้านแม่สามแลบ-หลังคลัสเตอร์สบเมยระบาดหนัก

โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน / ชุมชน ในการบริหารจัดการและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประเด็นสำคัญคือให้มีการปิดการเข้า-ออก หมู่บ้านแม่สามแลบ และจัดชุด ชรบ.เฝ้าเวรยามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงงดกิจกรรม ประเพณี ทุกชนิด ให้หาข่าวเชิงรุกในการสกัดการแพร่ระบาด ปฏิบัติตาม D-M-H-T-T-A และให้มีการสำรวจราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวเพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือต่อไป

 

สั่งปิดหมู่บ้านแม่สามแลบ-หลังคลัสเตอร์สบเมยระบาดหนัก

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน

logoline