องค์การสหประชาติได้กำหนดให้วันที่ 7 กันยายนของทุกปี เป็นวันอากาศสะอาดเพื่อท้องฟ้าสดใส หรือ International Day of Clean Air for blue skies

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

7 กันยายนของทุกปี คือ วันอากาศสะอาดเพื่อท้องฟ้าสดใส หรือ International Day of Clean Air for blue skies องค์การสหประชาติได้กำหนดให้วันที่ 7 กันยายนของทุกปี เป็นวันอากาศสะอาดเพื่อท้องฟ้าสดใส หรือ International Day of Clean Air for blue skies  โดยมีขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ ๗ กันยายน ค.ศ. ๒๐๒๐ เป็นผลจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศบริสุทธิ์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของมนุษย์

7 กันยายน ของทุกปี คือ วันอากาศสะอาดเพื่อท้องฟ้าสดใส

การกำหนดวันอากาศสะอาดสากลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอากาศบริสุทธิ์ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพ การผลิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงของคุณภาพอากาศกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสนับสนุนการจัดการปัญหาคุณภาพอากาศด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ นวัตกรรม และประสบการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการรวมตัวแสดงที่หลากหลายเพื่อใช้แนวทางในการจัดการคุณภาพอากาศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล

วันอากาศสะอาดเพื่อท้องฟ้าสดใส หรือ International Day of Clean Air for blue skies ในปีนี้มาในธีม Healthy Air, Healthy Planet หรืออากาศที่ดี สุขภาพโลกที่ดี โดยเราสามารถร่วมกันทำให้อากาศสะอาดได้ โดยการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ลดการใช้ทรัพยากร ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ลดการเผาไหม้ และอีกหลากหลายวิธี ที่เราจะช่วยดูแลโลก และคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับลูกหลานในอนาคต

ล่าสุด เครือข่ายอากาศสะอาดชวนร่วมลงชื่อสนับสนุน ร่างพรบ.อากาศสะอาด เพื่อปกป้องลมหายใจเรา สิทธิขั้นพื้นฐานในการหายใจในอากาศสะอาดของเราทุกคน ลงชื่อได้ที่  
https://thailandcan.org/ร่วมลงชื่อเสนอร่าง-พรบ

7 กันยายน ของทุกปี คือ วันอากาศสะอาดเพื่อท้องฟ้าสดใส

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด