รู้กันหรือยัง เราสามารถเช็กเงินสะสมประกันสังคม ที่เราจ่ายไปทุกเดือนได้ง่ายๆ พร้อมวิธีการรับเงินสะสมคืน

7 กันยายน 2564 สิ่งที่ ผู้ประกันตน ควรรู้ เมื่อเราจ่ายเงินสบทุนกองทุนประกันสังคม ไม่เพียงสิทธิ์คุ้มครองการรักษาต่างๆ เท่านั้น แต่เงินที่เราส่งไปทุกเดือนๆ สะสมนานหลายๆ ปี กลายเป็นเงินสะสม หรือที่เรียกว่า “บำนาญชราภาพ”  

 

จะได้เงินก้อนนี้ “บำนาญชราภาพ” ตอนไหน

● จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน

● ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

● มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย

 

เช็กยอดเงินสะสมประกันสังคมต้องทำยังไง

เช็กยอดเงินง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว นอกจากเช็กยอดเงินสะสมแล้ว ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลของตัวเองได้ ดังต่อไปนี้

 

- ตรวจสอบสถานพยาบาล

- ตรวจสอบยอดเงินชราภาพ

- ตรวจสอบการส่งเงินสมทบ

- ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม

- เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

 

จ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือน เงินเราอยู่ไหน

 

●ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect Mobile ก็เช็กได้แล้ว

สำหรับ iOS >> คลิกที่นี่ 

สำหรับ Android >> คลิกที่นี่  

 

จ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือน เงินเราอยู่ไหน

 

 

 

หรือเช็กเงินประกันสังคม ไม่ต้องเสียเวลานั่งรอสายก็ เพียงแค่เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม

ขั้นตอนการเช็กยอดเงิน

 

1. เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบผู้ประกันตน / สมัครสมาชิก

 

2. กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน

 

3. สำหรับคนที่เข้าเว็บนี้ครั้งแรกต้องทำการสมัครสมาชิก กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัสการยืนยันตัวตน

 

4. ล็อกอินเข้าระบบและเลือกผู้ประกันตน

 

จ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือน เงินเราอยู่ไหน

 

5. เข้าสู่หน้า “ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน” โดยจะแสดงรายละเอียดของผู้ประกันตน

 

6. คลิก “ข้อมูลการส่งเงินสมทบ” จะแสดงข้อมูลปีล่าสุด และจะปรากฏจำนวนเงินที่เรานำส่งแต่ละเดือน ซึ่งเงินนี้จะถูกแยกเป็น 3 ส่วน

- เงินช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย (1.5%)

- เงินช่วยเหลือเมื่อว่างงาน (0.5%)

- เงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพ (3%) รวมสูงสุด 750 บาทต่อเดือน

 

7. เกษียณอายุการทำงาน คุณจะได้เงิน “ช่วยเหลือเมื่อชราภาพ” คืน ถ้าอยากรู้ว่าเท่าไหร่ ให้คลิกที่ “การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ”

มาลองคำนวณกัน เราจะได้เงินสะสมเท่าไร

 

เงื่อนประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชราภาพ

 ● สำหรับ ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกรณีชราภาพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ครบอายุ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)

 

 ● ตัวอย่างที่ 1

20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

การหาค่าเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คือ นำค่าจ้าง 60 เดือนสุดท้ายรวมกัน แล้วหารด้วย 60

 

 ● กรณีที่จ่ายเงิน สมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน

 

เช่น จ่ายเงินสมทบมาได้ 193 เดือน จะได้รับเงินบำนาญชราภาพในอัตรา 21.5% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้าย เป็นต้น

 

ตัวอย่างที่  2 

เช่น ผู้ประกันตนทำงานได้รับเงินค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท มาตลอด และส่งเงินสมทบมาแล้ว 20 ปี อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง จะได้รับเงินบำนาญชราภาพเดือนละเท่าใด และหากเสียชีวิตภายใน 5 ปี จะได้รับเงินหรือไม่อย่างไร                   

 

1. ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญ              

 ● 15 ปี (แรก) ได้อัตราเงินบำนาญ 20%              

 ● 5 ปี (หลัง) ได้อัตราเงินบำนาญ (1.5% × 5ปี ) = 7.5%              

รวมอัตราเงินบำนาญ 20 ปี  = 20% + 7.5% = 27.5% 

ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญรายเดือน  27.5% ของ 15,000 บาท                                                              

= 4,125 บาท/เดือนจนตลอดชีวิต            

 

2. กรณีผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 5 ปี ทายาทผู้มีสิทธิ จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน              

4,125 บาท  × 10 เท่า    = 41,250 บาท           

 

จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินสมทบรายเดือนกับกองทุนประกันสังคมนั้นมิได้สูญเปล่า เพราะนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ระหว่างการทำงานมากมายแล้ว เมื่อถึงวัยเกษียณก็ยังคง อุ่นใจได้ว่ามีเงินออมชราภาพไว้เป็นหลักประกัน

 

จ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือน เงินเราอยู่ไหน