svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

รู้กันหรือยัง ผู้ประกันตน ม33 ม39 ม40 ได้สิทธิ์คุ้มครองอะไรบ้าง

07 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

มารู้กองทุนประกันสังคม 3 มาตรา…มาตราไหน คุ้มครองอะไรบ้าง เพราะประกันสังคมไม่ได้ครอบคลุมแค่กลุ่มมนุษย์เงินเดือนเท่านั้น แต่แบ่งออกเป็น 3 มาตราหลักที่มอบสวัสดิการให้คนทำงานแต่ละกลุ่ม

7 กันยายน 2564 "ผู้ประกันตน" ไม่ได้มีสิทธิ์แค่รอรับเงินเยียวยา ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เท่านั้น แต่ในระหว่างที่จ่ายเงินสบทบให้กองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับคุ้มครอง โดยทั้ง 3 กลุ่ม คือ มาตรา33 มาตรา39 มาตรา40 ได้รับการคุ้มครองที่แตกต่างกัน 

 

3 มาตรา…มาตราไหน คุ้มครองอะไรบ้าง?

 

มาตรา 33 คือ ลูกจ้างผู้ซึ่งทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

 

ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน

 

มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ โดยเป็นบุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนแล้วลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม

 

ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ

 

มาตรา 40 คือ บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพ หรือแรงงานอิสระ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนมาตรา 39

 

ได้รับความคุ้มครองมากที่สุด 5 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

 

มีปัญหาการได้รับสิทธิ์คุ้มครอง คลิกที่นี่ 

หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

รู้กันหรือยัง ผู้ประกันตน ม33 ม39 ม40 ได้สิทธิ์คุ้มครองอะไรบ้าง

logoline