ทวิตเตอร์ “กลุ่มนักเรียนเลว” ได้ทวิตข้อความพร้อมภาพประกอบ “เริ่มแล้ว! สไตรค์หยุดเรียนออนไลน์วันแรก ถึงเวลาแสดงความไม่พอใจต่อการเรียนออนไลน์ที่กดทับพวกเราทุกคนแล้ว จงลุกขึ้นมาร่วมกัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

6 กันยายน 2564 บัญชีทวิตเตอร์ 'นักเรียนเลว' ได้ทวิตข้อความพร้อมภาพประกอบ

"เริ่มแล้ว! สไตรค์หยุดเรียนออนไลน์วันแรก ถึงเวลาแสดงความไม่พอใจต่อการเรียนออนไลน์ที่กดทับพวกเราทุกคนแล้ว จงลุกขึ้นมาร่วมกัน"

ขณะที่ข้อความก่อนหน้านี้ระบุ "จงตะโกนให้เสียงของเราสะเทือนหอคอยงาช้าง ให้รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการลงมาแก้ปัญหาของพวกเราเสียที!"
 

"นักเรียนเลว" ลงชื่อกว่า 1,700 คน นัดหยุดเรียนออนไลน์ 6-10 ก.ย.นี้

โดยในขณะนี้นี้เว็บไซต์ badstudent.co ได้เก็บรวบรวมจำนวนนักเรียนที่ร่วมหยุดเรียนออนไลน์ในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 1,770 คน และคาดว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นอีก

นักเรียนเลว ให้เหตุผลของการหยุดเรียนออนไลน์ไว้ว่า การหยุดเรียนคือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยสันติวิธีรูปแบบหนึ่ง มีที่มาจากการหยุดงานประท้วงของสหภาพแรงงานในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเพื่อเรียกร้องสิทธิแรงงานหรือเพื่อยื่นข้อเรียกร้องบางอย่างจากผู้ที่มีอำนาจมากกว่า ซึ่งในบริบทของแรงงานคือนายจ้างหรือรัฐบาล

"นักเรียนเลว" ลงชื่อกว่า 1,700 คน นัดหยุดเรียนออนไลน์ 6-10 ก.ย.นี้

การหยุดเรียนจะทำให้กลไกของสถาบันทางสังคมขาดสะบั้นลงชั่วคราว ทำให้กลไกทางองค์กรหรือสถาบันนั้นหยุดชะงักและไม่สามารถทำงานได้ และส่งผลเสียกับองค์กรหรือสถาบันนั้นในเวลาต่อมา เมื่อเกิดปัญหาเชิงระบบกับผู้มีอำนาจในสถาบัน ทำให้ผู้มีอำนาจเสียผลประโยชน์และหันกลับมาสนใจข้อเรียกร้องของเรามากขึ้น ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจจะพยายามดำเนินการใด ๆ ก็ตามเพื่อให้กลไกการทำงานของสถาบันกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว และจะเป็นการดีที่บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู จะร่วมประท้วงหยุดงาน เพื่อให้ข้อเรียกร้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นจริงขึ้นมาได้อันเป็นผลมาจากองค์ประกอบที่หายไปมีมากขึ้น