svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ศธ.รุกนำร่อง Sandbox Safety Zone in School 68 โรงเรียน

06 กันยายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ศธ.รุกนำร่อง 68 โรงเรียน Sandbox Safety Zone in School โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการเปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19 ในโรงเรียนประจำ

6 กันยายน 2564  น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงโครงการโรงเรียน Sandbox Safety Zone in School (SSS) ว่า โครงการดังกล่าวเป็นมาตรการเปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19 ในโรงเรียนประจำ เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อม

 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะประสานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เดินหน้าโครงการนี้ เพราะจะต้องลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนที่จะประสงค์เข้าโครงการว่าเป็นไปตามมาตรการที่วางไว้หรือไม่ เมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนครบทุกคน ก็จะนำไปสู่การเปิดเรียนในรูปแบบไฮบริด คือการเปิดเรียนที่มีทั้งนักเรียนอยู่ประจำและออนไลน์ แต่ทุกอย่างจะยึดมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนเป็นหลัก

โดยดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการ ศธ. ในฐานะโฆษก ศธ. กล่าวว่า การเป็นโรงเรียน Sandbox Safety Zone in School มีเงื่อนไข 3 ข้อ คือ

1.โรงเรียนประจำ

 2.เป็นไปตามความสมัครใจ

 3.ผ่านการประเมินความพร้อม

 

ซึ่งมีแนวปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการต้องแจ้งความประสงค์ผ่านต้นสังกัด มีการหารือร่วมกับผู้ปกครองและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด จัดให้มีสถานแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) จัดให้มี Safety Zone ในโรงเรียน มีการติดตามประเมินผลโดยทีมตรวจราชการ ของ ศธ. และ สธ. และมีการรายงานผลผ่าน MOECOVID และ Thai Stop Covid Plus

ขณะนี้มี 68 แห่งที่เข้าร่วม ประกอบด้วย สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 20 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 3 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 1 แห่ง และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 14 แห่ง เป็น ร.ร.นานาชาติเอกชน 14 แห่ง และ ร.ร.เอกชนนักเรียนไทย 12 แห่ง

logoline